Heidi Søvold i Lindern vel, beboer Randi Gavelstad, Kristine Karåla Øren i Norske Dansekunstnere, beboer Monica Boracco, arkitekt Erik Fenstad Langdalen og arkitekt Ellen Hellsten på et av mange møter om initiativet til midlertidig aktivitet på Veterinærhøgskolen. Foto: Cecilie Klem

Aksjonsgruppa jobber iherdig videre med Adamstuen Sentral, en plan for midlertidig aktivitet på Veterinærhøgskolen

Naboene, arkitektene og kunstnerne som jobber for å fylle bygg og skape liv på forhenværende Veterinærhøgskolen på Adamstuen, mener de har grunn til å håpe.

Publisert

Veterinærhøgskolen flyttet fra tomta på Adamstuen i mai 2020, og i desember i fjor ble eiendommen overdratt Oslo kommune. Samtidig ble det dannet en aksjonsgruppe bestående av tre arkitekter, kunstnere og aktive beboere.

De fant sammen etter at naboene Randi Gavelstad og Monica Baracco sto fram i VårtOslo og ønsket seg midlertidig aktivitet, liv og røre på tomta i den tiden det tar å planlegge og starte opp byggearbeidene.

— Møter myndigheter

Torsdag kveld hadde de et møte hvor de blant annet gjorde opp status etter at de gikk ut og offentliggjorde planene i VårtOslo like før jul 2021.

— Transformasjonsarbeidet kommer til å ta mange år. Vi må ikke ende opp med en spøkelseslandsby på Adamstuen i mellomtiden, advarte Monica Boracco (t.v) og Randi Gavelstad i VårtOslo i april 2021 .

Aksjonsgruppas mål er å skape liv på tomta. De mener midlertidig bruk av bygninger og området er viktig for nabolaget og bydelen.

— Vi har kalt prosjektet Adamstuen Sentral og fokuserer hovedsakelig på kultur og kulturtilbud. Vi er nå i en fase der vi har møter med myndighetene for å se om dette er noe de kunne tenkes å åpne portene for, sier Monica Boracco, som bor i bydelen og lenge har tatt til orde for midlertidig bruk av området.

Tidslinje Veterinærhøgskolen-tomta

  • Desember 2017: Bystyret vedtar at Oslo kommune bør prøve å kjøpe Veterinærhøgskoletomta. Bydelspolitikerne i St. Hanshaugen bydel presiserer at de ønsker flerbrukshall på tomta.
  • Mai 2020: Veterinærhøgskolen flytter ut av bygninger og eiendommer på Adamstuen.
  • Juni 2021: Oslo kommune betaler 135 milliarder kroner for tre fjerdedeler av Veterinærhøgskolen-tomta.
  • Desember 2021: Oslo kommune får nøklene til sin del av tomta fra Statsbygg.
  • Desember 2021: Aksjonsgruppa som ønsker midlertidig bruk av tomta offentliggjør prosjektet Adamstuen Sentral.

— Alltid hyggelig å møte kulturbyråden

Gruppa har hatt møte med kommunens eget eiendomsselskap Oslobygg, de har vært på Rådhuset og hatt møte med kulturbyråd Omar Samy Gamal og de har hatt møte med bydelsutvalget i St. Hanshaugen bydel.

Kristine Karåla Øren i aksjonsgruppa var blant de som møtte kulturbyråden og hun gir uttrykk for forsiktig optimisme.

— Å møte kulturbyråden er alltid hyggelig, han har et genuint engasjement for Oslos kunst og kultur liv og vi forstod han dit hen at han er overordnet positiv til initiativet. Vi vet at dette er et spennende prosjekt, og med et solid oppmøte både fra kulturetaten og byråden sin siden, opplevde vi nettopp at de også utrykte engasjement for prosjektet, sier Øren til VårtOslo.

— Liv i en transformasjonsfase

Monica Boracco forteller at møtet med Oslobygg også ga grunn til å fortsette å stå på.

— Vi hadde et veldig positivt møte. Vi la frem våre tanker og ideer om hvordan vi kan fylle området med liv i en transformasjonsfase. Inntrykket mitt var at initiativet var velkomment og at det ikke per i dag er noen konkrete planer for bruken, sier Boracco.

Gruppas møte med bydelsutvalget fant sted litt før møtet med Oslobygg, og politikerne virket positive, ifølge nabogruppas representanter på møtet. Bydelspolitikerne understreket behov for kulturtilbud i bydelen.

Neste: kulturetaten og byråd for byutvikling

— Kulturtilbud har vi jo som kjent ikke. Neste skritt nå er et møte med Kulturetaten og vi har også bedt om et møte med byråden for byutvikling, sier Boracco til VårtOslo.

Aksjonsgruppa venter på konkrete og positive tilbakemeldinger fra de ulike politiske nivåene, slik at de kan sette i gang et mer konkret arbeid.

— Får vi det, vil vi ønske å komme i kontakt med flere grupperinger som kan tilføre noe til prosjektet. Det er mange som har tatt kontakt med oss allerede, så for å møte det kommer vi til å sette opp en mailadresse som folk kan komme i kontakt med oss alle på, sier Boracco.

Bibliotek, grendehus og cafe

Gruppen på Adamstuen har jobbet fram et forslag de kaller Adamstuen Sentral. Blant ideene er midlertidig Deichman-filial, samfunnshus eller grendehus, et litteraturloft, kunstnerdrevet galleri, scene for dans og ny dramatikk, sykkelverksted, cafe og lokaler som kan leies på dags- og timesbasis av lokalbefolkning, lokale aktører og organisasjoner.

Powered by Labrador CMS