DEBATT

Solveig Eek Bistrup i Ryenbergaksjonen mener Geir Rognlien Elgvin tar feil i sin omtale av aksjonen.

– En velforening jobber selvfølgelig for nærmiljøet. Det er en del av demokratiet at vi henvender oss til bydelspolitikere og bystyrepolitikere

— Ryenbergaksjonen jobber demokratisk for å bevare nabolaget vårt. Det er ingen skjulte agendaer, vi opptrer ikke «useriøst» på møter, vi har bare gått sammen for en viktig sak, skriver koordinator for aksjonen, Solveig Eek Bistrup i sitt svar til Geir Rognlien Elgvin.

Publisert

Fredag 19. mars 2021 kom Geir Rognlien Elgvin, prosjektdirektør i arkitektfirmaet NSW, med diverse påstander i et debattinnlegg i VårtOslo med overskrift: Vil vellene i Oslo oss vel?

I innlegget hevder Elgvin at mange velforeninger har utspilt sin rolle, han kommer med uriktige påstander om Ryenbergaksjonen og påstår at vi var «useriøse» på et møte i Bydelsutvalget, at området vi vil bevare er «nitrist», og han antyder at vi er en slags skjult gruppe som ikke vil vårt nabolags beste.

— Elgvin farer med løgn

I tillegg kommer Elgvin med andre oppsiktsvekkende påstander og ting han har tatt helt ut av luften. Blant annet at vi, på det nevnte møtet, skal ha oppfordret til å høre på en podkast en av våre medlemmer driver. Dette er direkte løgn. Hvor har Elgvin det fra? Hvordan kan tøv som dette slippe igjennom i en avis som VårtOslo? Stiller man ingen krav til etterrettelighet?

For det første stiller han et ladet spørsmål Hvem er Ryenbergaksjonen? Et raskt nettsøk ville gitt ham svaret: Ryenbergaksjonen består av tre medlemmer fra styret i Kværneråsen vel, ett medlem fra styret i Simensbråten vel, ett medlem oppnevnt av styret i Sameiet Oslo Panorama, styreleder i sameiet Konowsgate 83 samt mange engasjerte og berørte beboere i området.

Felles for oss er et engasjement mot en enorm utbygging som utbygger Bonum og arkitektfirma A-lab har planlagt, som går på tvers av Småhusplanen og flere innstillinger fra plan- og bygningsetaten.

— Bonum og A-lab vil ødelegge

Kort sagt vil Bonum og A-lab ødelegge et eksisterende småhusområde, fjerne grøntarealene og oppføre 66 boenheter midt i en småhusbebyggelse der Småhusplanen er gjeldende reguleringsplan.

Elgvin forteller i innlegget at han har vært og sett på området, og konkluderer med at det er «nitrist».

Det får stå for hans regning. Området er i dag trehus med hager og trær. Som i området Solfjellshøgda, Simensbråten og Ekeberg for øvrig. Blir det mindre nitrist av å erstatte disse trehusene, hagene, trærne, med fem nordvendte blokker?

— Vi er ikke mot utbygging

For å gjøre det helt klart: Ryenbergaksjonen er ikke mot utbygging og forbedring av området. Vårt poeng er at det må gjøres med hensyn til resten av nabolaget, til Småhusplanen, og til en del andre hensyn, for eksempel:

Skogen syns fra store deler av Oslo og har en vakker grønn profil av gran- og furutrær. Denne ønsker utbygger å fjerne. Naboene er svært urolige for hva en slik utpigging av fjell med skifer har å si for rasfare. Dette er bare ett av mange argumenter. Vann- og avløpsetaten og bymiljøetaten har flere innvendinger, og det er bare å lese Ryenbergaksjonens saklige innlegg, men også de ulike kommunale etaters innvendinger.

— A-lab tar ikke hensyn

Fagmyndigheten plan- og bygningsetaten og bydelsutvalget Nordstrand har begge selvstendige uttalelser, som alle understøtter våre poenger. At arkitektkontoret A-lab ikke tar hensyn til noen av bydelsutvalgets viktige uttalelser på mange punkter, er ikke noe man kan klandre politikerne for.

Elgvin hevder videre at utbygger vil oppgradere vår lekeplass/park. Hvor har han det fra? Velforeningen i samarbeide med bydel Nordstrand har allerede oppgradert parken.

— Min utsikt vil ikke forandres

I et innlegg i gruppa Byutviklere på Facebook blir jeg også omtalt som at jeg er opptatt av utsikten min. Da bør Elgvin sjekke litt hvor jeg bor, og jeg ber vennligst om at denne påstanden trekkes. Min utsikt vil ikke forandres ved denne utbyggingen.

Og hvis Elgvin hadde tatt seg bryet med å faktisk lese Ryenbergaksjonens innlegg, framfor å hente renspikket tøv ut av luften, ville han ikke funnet ett eneste sted at det er utsikten vi er bekymret for. Min jobb som koordinator i Ryenbergaksjonen er ikke slik han hevder: At jeg ikke bidrar til innbyggernes beste.

— Hvilken interesse har Elgvin av dette?

Jeg vil heller stille spørsmålstegn ved Elgvins engasjement for utbyggeren. Hvilken interesse har han av dette? Var det tilfeldig at han var i følge med nettopp A-lab på nevnte møte i Bydelsutvalget? At han bruker utbygger Bonums dronebilde i ditt debattinnlegg i Vårt Oslo?

Det stemmer at vi møttes utenfor Bydelshuset Nordstrand i august 2020, men det kan opplyses at byggesak var på agendaen i bydelsutvalget Nordstrand 9. juni 2020, altså mer enn to måneder før vårt tilfeldige treff. Der Elgvin blant annet uttalte: «Bydelsutvalgene har ikke noe de skal ha sagt, dette kommer til å gå gjennom hos Byrådet/Bystyret.»

— Velforeningen jobber for nærmiljøet

Jeg har merket meg at Elgvin også i facebookgruppen Byutviklere tar kontakt med byråd Rasmus Reinvang og insinuerer at byrådet ikke sjekker grupper som ber om møte. Reinvang kunne heldigvis berolige deg med at det gjorde de.

Jeg er leder i et av disse vel-ene Elgvin er skeptisk til, Kværneråsen Vel, og kan nevne mange saker vi jobber med. Det kan jeg gjerne komme tilbake til. En velforening jobber selvfølgelig for vårt nærmiljø.

Vi har andre vel som jobber for bedre miljø andre steder i byen. Og politikere både i bydelene og i bystyret tar et overordnet ansvar for de mange oppgavene som er deres ansvarsområde. Derfor er det naturlig for en velforening å kontakte politikerne i vår bydel, fremme synspunkter som særlig ivaretar barn og unge.

Synspunktene ivaretar også miljøet når det gjelder trafikksikkerhetstiltak, støy, bevaring av trær med mer. Det er en del av demokratiet at en velforening henvender seg til bydelspolitikere eller bystyrepolitikere, og en velforening er partipolitisk uavhengig.

— Hvem er useriøs i denne debatten?

Oppsummert: Ryenbergaksjonen er en helt åpen sammenslutning av berørte vel og naboer, som jobber demokratisk for å bevare nabolaget vårt. Det er ingen skjulte agendaer, vi opptrer ikke «useriøst» på møter, vi har bare gått sammen for en viktig sak.

Vi gjør vårt beste for at utbygger Bonum bygger innenfor småhusplanens rammer og tar hensyn til dette når de planlegger høyde og utnyttelse. Det er også ganske aktuelt å ta mer hensyn til geologi og rasfare.

Bonum har selv uttalt på et dialogmøte med oss naboer juni 2020 at det ikke er regningssvarende å bygge færre enn 65 boenheter.

Jeg vil derfor til slutt frabe meg din karakteristikk av meg som useriøs, og stiller heller spørsmål om hvem som har valgt å være useriøs i denne debatten?

Powered by Labrador CMS