DEBATT

— Hovedparolen «Abort er kvinners valg – Avskaff nemndene nå!» går først i toget. Dette kommer vi ikke til å endre på så kort tid før selve dagen, skriver artikkelforfatterne.

- Hovedparolen 8. mars i Oslo er fastlagt. Men vi skal også ha parolen "Kvinner for fred! Solidaritet med Ukraina!"

— Med unntak av den aller første parolen har det aldri vært noen tradisjon for at rekkefølgen i toget viser noen prioritering av viktigheten av ulike saker. Vi arbeider nå med å ta inn en appell om kvinners situasjon i Ukraina.

Publisert

8. mars er kvinnenes internasjonale kamp- og solidaritetsdag. Internasjonal solidaritet har alltid vært en viktig del av kvinnebevegelsen.

Det siste årets situasjon globalt, både i Afghanistan og nå i Ukraina, viser at kvinners rettigheter er ekstra utsatt i kriser.

— Ingen kunne forutse Putins invasjon

Det er kjent at menns vold mot kvinner øker i krisesituasjoner.

Vold og voldtekt er et problem for kvinner på flukt samt at tilgangen på nødvendig helsehjelp, for blant annet gravide og fødende, reduseres.

Ingen kunne forutse Putins invasjon av Ukraina da årets hovedparoler til 8. mars ble vedtatt for en måned siden. Rina Mariann Hansen og Eivor Evenrud har rett i at situasjonen er ekstraordinær.

Arbeidsutvalget i 8. marskomiteen vil derfor informere om hvilke tilpasninger som gjøres i årets kvinnedagsarrangement på Youngstorget og i det påfølgende 8. marstoget for å vise solidaritet med ukrainske kvinner.

— Årets paroler favner som vanlig bredt

Hovedparolen «Abort er kvinners valg – Avskaff nemndene nå!» går først i toget. Dette kommer vi ikke til å endre på så kort tid før selve dagen, av hensyn til demokratiet på parolemøtet og abortsakens aktualitet nasjonalt og internasjonalt.

Årets vedtatte parolegrunnlag er som vanlig svært bredt. Det har alltid vært åpent for å ha med andre paroler i toget, så lenge disse ikke strider mot det vedtatte parolegrunnlaget.

Med unntak av den aller første parolen har det aldri vært noen tradisjon for at rekkefølgen i toget viser noen prioritering av viktigheten av ulike saker. Til det er kvinnekampen for mangefasettert, og kravene for ulike til at det går an å finne en enighet om hva som er mer eller mindre viktige krav.

— Ukrainske kvinners situasjon skal med

Årets rekkefølge sier følgelig ikke om komiteen anser at samtykkeloven er mer eller mindre viktig enn helserettigheter, eller hvordan de prioriterer kvinners soningsforhold mot likestilt pensjon, eller innvandrerkvinners rett til opphold på selvstendig grunnlag.

Arbeidsutvalget i 8. marskomiteen i Oslo har ingen myndighet til å vedta offisielle paroler, dette gjøres av parolemøtet. Slik arbeidet de siste dagene frem mot kvinnedagen er organisert, er det heller ikke mulig å kalle inn til et åpent møte for å vedta nye eller andre paroler så kort tid før kvinnedagen.

Arbeidsutvalget har ansvar for å finne appellanter til balustraden på Youngstorget. Vi arbeider nå med å ta inn en appell om kvinners situasjon i Ukraina i programmet.

Rekkefølgen på de ulike puljene i toget har hovedsakelig praktiske årsaker, og gjør det lettere å finne sin parole eller organisasjon på torget før toget går.

Rekkefølgen søker også å ta hensyn til at noen organisasjoner har ansvar for flere paroler, og at det forventes ulikt antall deltakere bak ulike paroler.

— Mange vil gå under Ukraina-parole

I pulje åtte har vi i år samlet parolene om internasjonal fred og solidaritet. Her er det blant annet paroler om solidaritet med kvinnene i Afghanistan og Palestina, om antirasistisk feminisme mot vold og æreskultur og om klimakamp for en bærekraftig fremtid.

Også innad i de ulike puljene med saker er kravene som vanlig svært ulike, og det er ikke mulig å si at situasjonen i et konfliktområde er viktigere å løfte frem enn andre fredssaker.

Solidaritet med ukrainske kvinner, som vi regner med at mange ønsker å møte opp for å fremme, har derfor sin naturlige plass i denne puljen. Denne puljen står sentralt plassert på Youngstorget under torgmøtet, der det er lettest å få inn et uforutsigbart antall deltakere og samtidig holde ro i mengden.

— Håper vi ser mange på Youngstorget i år!

For å gjøre det lettere for de som ønsker å gå i toget for å vise motstand mot Putins invasjon i Ukraina, kommer arbeidsutvalget til å få trykket opp en parole med ordlyden «Kvinner for fred! Solidaritet med Ukraina!».

Vi håper Rina Mariann Hansen og Eivor Evenrud melder seg til å bære denne på torget og i første del av toget, slik at den blir synlig for de som ønsker å gå bak denne. Her er selvfølgelig andre krav tilknyttet situasjonen i Ukraina velkomne, i likhet med andre krav om internasjonal fred og solidaritet.

Vi håper vi ser mange på Youngstorget i år for den første store fysiske kvinnedagsmarkeringen siden pandemien startet! Også andre steder i toget er det plass til andre paroler som ikke strider mot det vedtatte parolegrunnlaget.

I dagens ånd oppfordrer vi til tydelige kvinneperspektiver og klare krav!

Powered by Labrador CMS