#valg17: Hva vil du gjøre for Oslo?

Ola Elvestuen vil endre markaloven. Foto: Venstre

Ola Elvestuen (V) er opptatt av kollektivtransport og det nye regjeringskvartalet

Publisert

Venstres Oslo-kandidat liker ikke planene om at regjeringskvartalet skal bli en stor "festning". Ellers er han opptatt av  enda bedre kollektivtransport, og  Universitetet i Oslo.

#valg17: Folkevalgt for Oslo

  • 11. september er årets stortingsvalg. Frem til da vil VårtOslo vite hva Oslos folkevalgte har gjort for Oslo i foregående periode. Og vi vil vite hva Oslo-representanten har tenkt å gjøre for Oslo i kommende periode.

Nummer tre ut i utspørringen vår om hva Oslos folkevalgte skal gjøre for byen vår hvis de blir valgt inn på stortinget er Ola Elvestuen, 2. kandidat på Venstres valglister for Oslo.

Elvestuen har vært nestleder i Venstre siden 2008 og innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2013. Han har også vær leder i bystyrets komité for byutvikling fra 2003 til 2011 og byråd for miljø og samferdsel i Oslo fra 2011 til 2013.

Har gjort mye for kollektivtilbudet

— Hva har du og Venstre gjort for Oslo i fireårsperioden på Stortinget som har gått?

— Vi har gjort massevis. Det som har størst betydning er den statlige støtten inn mot kollektivtilbudet. Det er nærmere 500 millioner som går inn i belønningsordninger, redusert overføring fra Ruter til NSB, og så er det jo det at det nå er minst femti prosent statlig støtte i de store kollektivprosjektene. Studenter har også fått elleve måneders studiestøtte, og vi har gitt mer støtte til Universitetet.

— Vi gir også statlig støtte inn i de store kulturbyggene, som Munch-museet. Og så må jeg få med at vi har fått til støtte til kreftforskningssenteret Oslo Cancer Cluster, som er en videreført satsning.

Skoler og klima- og miljøpolitikk

— Hvis du blir valgt inn på Stortinget igjen til høsten: Hva vil du gjøre for Oslo framover?

Ola Elvestuen. Foto: Stortinget

— Jeg vil jobbe for det jeg har holdt på med siden jeg ble valgt inn i 2003. Det er for eksempel særlig kollektivtransporten, å gi nok statlig støtte der. Vi må få på plass det nye signalanlegget, og ha nok investeringer til trikker.

— Og så er jernbanesatsningen kjempeviktig, og må forsterkes. Jeg vil også jobbe for at det nye regjeringskvartalet bygges innenfor byens rammer, og at det ikke blir den store festningen som er planlagt nå.

— Ellers er det viktig med satsning på skole og å støtte opp under klima- og miljøpolitikken i Oslo, og drive den framover fra statens side. Og så må det satses hardere på Universitetet, altså grunnstøtten som går inn i høyere utdanning.

– Vi må slutte å straffe rusavhengige

— Er det andre ting du mener er viktig for Oslo framover?

— Fattigdomsbekjempelse er viktig. Nå har vi fått på plass gratis kjernetid, på for eksempel skolefritidsordninger, for folk som har dårlig råd. Og så har jeg jobba i mange år med at vi må tenke nytt i rusomsorgen. Det må bli slutt på at man straffer de som er avhengige.

— Et siste spørsmål: Hva har du gjort i sommerferien?

— Haha, nå er jeg ute og sykler! Jeg har vært noen dager i Nice i Frankrike, under markeringen av 14. juli, som jo var veldig spesiell i år på grunn av terrorhandlingen i landet i fjor. Ellers har jeg vært mye i Oslo. Og da gjør jeg det jeg pleier å gjøre, jeg sykler rundt for å se hvordan det ligger an med byutviklingssaker og sånn.

 

Powered by Labrador CMS