#valg17: Hva vil du gjøre for Oslo?

Oddbjørg Minos. Foto: KrF
Oddbjørg Minos. Foto: KrF

Oddbjørg Minos (KrF) er opptatt av menneskeverd i hovedstaden

Publisert

Kristelig Folkepartis Oslo-kandidat har en ektefødt kjærlighet for Oslo. Hun vil jobbe for byfamilier, menneskeverd og massiv støtte til frivillige organisasjoner.

#valg17: Folkevalgt for Oslo

  • 11. september er årets stortingsvalg. Frem til da vil VårtOslo vite hva Oslos folkevalgte har gjort for Oslo i foregående periode. Og vi vil vite hva Oslo-representanten har tenkt å gjøre for Oslo i kommende periode.

Oddbjørg Minos er neste ut i VårtOslos utspørring av Oslo-kandidatene til årets valg. Hun er nummer to på Kristelig Folkepartis valglister for Oslo, etter Hans Olav Syversen.

Minos er første vara i bystyret, og har tidligere vært byrådssekretær for eldreråd Aud Kvalbein. Hun er og datteren til den kjente predikanten Emmanuel Minos.

Økt lærertetthet og helsehjelp til rusavhengige

— Hva mener du at KrF har gjort for Oslo i fireårsperioden på Stortinget som har gått?

— Det er flere Oslo-saker som Krf på Stortinget har fått gjennomslag for. KrF har sørget for penger til økt lærertetthet i 1.-4. klasse i blant annet Oslo. Vi har sørget for ny nasjonal lærerutdanning i regi av den private, kristne høgskolen NLAs avdeling i Oslo, og vi har vært med på den nasjonale transportplanen som gir et stort kollektivløft i Oslo.

— Vi har og sørget for økt støtte til Oslo-politiets arbeid mot vold og overgrep mot barn, sørget for utvidelse av Frelsesarmeens gatehospital som er helsehjelp til rusavhengige, og sørget for at midlene til Oslo Sør-satsningen blir videreført til 2018.

— Jeg kan og nevne at da Oslo bystyre ikke lenger ville gi støtte til norskopplæringsplassene til innvandrerkvinner hos den kristne organisasjonen KIA i Oslo, sørget KrFs Hans Olav Syversen for at tilbudet ble reddet med midler fra Stortinget.

Opptatt av å støtte frivillige organisasjoner

Minos forteller at det og har vært viktig for KrF å få på plass lavere foreldrebetaling i barnehager for de med lav inntekt, og at de har økt støtten til frivillige organisasjoner i rusomsorgen og til fattigdomstiltakene i Oslo.

— Hva vil du gjøre for Oslo hvis du blir valgt inn på Stortinget til høsten?

— Alle sakene jeg har nevnt er viktige saker jeg gjerne vil arbeide videre med framover. Jeg ønsker særlig å legge vekt på byfamiliene, samt menneskeverd i Oslo. For meg er det viktig at Oslo skal være en god by å leve i, spesielt for barnefamilier, enslige og eldre.

— Jeg vil også trekke fram at det er viktig med massiv støtte til frivillige og ideelle organisasjoner, som er bidragsytere for byens tjenester og aktivitetstilbud. Jeg vil arbeide for at Oslo skal være en trygg by, og samtidig tilgjengelig for alle som bor her. Jeg vil fremme gode lokalmiljøer og små fellesskap i byen.

— Vi må ta vare på nærheten og tryggheten

— Er det noe annet du mener er viktig for Oslo framover?

— Jeg er født og oppvokst i Oslo, som jeg har en ektefødt kjærlighet for. Fremover vil det være viktig for Oslo å ta vare på sitt lokale særpreg, sin intimitet og sine tradisjoner. Det er viktig at byen utvikles ved å ta vare på den nærhet og trygghet man kan føle i Oslo, på tross av at det faktisk er en storby.

— Og siste spørsmål: Hva har du gjort i sommerferien?

— I sommer har jeg stort sett vært på vårt familiested i Sverige, ikke så langt fra Oslo, med unntak av et kort opphold sammen med gode vener på Sandøya, utenfor Tvedestrand.

 

Powered by Labrador CMS