De første valgresultatene er klare. Foto: Andreas Haldorsen/Wikipedia

Også rusavhengige, fattige og syke har stemmerett

Publisert

Hvem kan stemme? Og hva innebærer kravet om å vise legitimasjon for å avgi stemmen sin? Langvarig bystyrepolitiker Ivar Johansen gir en oppklaring på bloggen sin.

Ivar Johansens råd:

  • Har du med deg papirer eller kort som gjør at det kan sannsynliggjøres hvem du er, og viktigst: kan oppgi ditt personnummer, så skal det gå bra.
  • Ingen blir avvist fordi man er rusa, dement eller at noen skulle mene at du ikke helt er på høyden. Kommer du deg til valglokalet, blir du ikke avvist.
  • En oppfordring til fagfolk, pårørende og hjelpetrengende: Bidra til at blant annet rusavhengige får benyttet sin stemmerett.

Kilde: Ivar Johansens blogg

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert som bosatt i Norge, kan stemme ved årets stortingsvalg. For å kunne stemme ved valget i Oslo må du være innført i manntallet for Oslo, skriver Oslo kommune på sine sider.

Stortingsvalg 2017

  • Det skal velges 19 representanter fra Oslo til Stortinget ved årets valg.
  • Totalt skal det velges 169 representanter til Stortinget, hvorav 19 er utjevningsmandater.
  • Utjevningsmandater er 19 stortingsmandater som ikke er distriktsmandater. Det skal velges ett utjevningsmandat fra hvert fylke, som fordeles på bakgrunn av hvor mange stemmer partiene får på landsbasis. Disse er ment å sikre større samsvar mellom partienes mandatfordeling i nasjonalforsamlingen og deres totale antall stemmer i valget.

Kilder: Store norske leksikon og Oslo kommune

Men hvordan stemmer man ved stortingsvalget? Oslo kommune skriver at man må ta med gyldig legitimasjon, noe som kanskje ikke er like enkelt for alle. På bloggen sin slår politiker Ivar Johansen et slag for at bostedsløse og rusavhengige også må få stemme.

Valglovens krav

Ivar Johansen er politiker for SV og har har vært medlem av bystyret i Oslo siden 1987. Han kjenner valgloven godt.

bloggen sin skriver han at valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Den må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde, heter det i instruksen fra departementet.

— Det er her de rusavhengige får problemer. Men kommunen, valgstyret og valgapparatet kan bidra til at de av byens innbyggere som kanskje aller mest er avhengig av at vi har en fungerende velferdsstat skal kunne velge sine folkevalgte. Det kan skje ved å være noe mer fleksible og rause på legitimasjonskravet, sier Johansen på bloggen.

I morgen skal det avgjøres hvem som kommer inn på Stortinget. Foto: John Erling Blad/Wikipedia

Det holder ikke å ha med en venn

Johansen skriver at stemmemottakerne kan være fleksible hvis summen av det stemmeren legger på bordet oppfyller kravet om legitimasjon, og legger til at dette kan være for eksempel TT-kort, legitimasjonskort for å selge =Oslo og korrespondanse med NAV eller offentlige myndigheter.

— Valgsekretariatet i Oslo kommune har forsikret meg om at de for eksempel vil godkjenne legitimasjonskortet til =Oslos selgere, om vedkommende i tillegg kan oppgi sitt personnummer.

Det holder ikke å ha med seg en venn eller annen person som kjenner deg.

Slik stemmer du

I Oslo skal det velges 19 representanter til Stortinget. På Oslo kommunes nettsider kan du finne ditt valglokale. Så lenge du er folkeregistrert i Oslo kan du stemme ved hvilket av lokalene du vil. Du må ikke ha med valgkort for å stemme, men det kan gå raskere hvis du tar det med.

Når du skal stemme, går du inn i et avlukke og trekker for. I avlukket ligger det stemmesedler fra alle partiene, og du velger det partiet du ønsker å stemme på.

På stemmeseddelen står partiets kandidater listet opp fra førstekandidat og nedover. Du kan selv velge om du vil la kandidatene stå som de er, eller om du vil endre rekkefølgen på kandidatene, eller stryke en eller flere kandidater.

Se hvordan du endrer på stemmeseddelen her.

Powered by Labrador CMS