#valg17: Hva vil du gjøre for Oslo?

Michael Tetzschner (H). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Michael Tetzschner (H) vil bidra til byutviklingen i Oslo gjennom t-baneutbygging og å avvise et gigantisk regjeringskompleks

Publisert

Oslo-kandidaten er opptatt av hvordan hovedstaden skal se ut. Blir han gjenvalgt til Stortinget vil han også gjøre det han kan for å hindre at småhusområdene i byen nedbygges.

#valg17: Folkevalgt for Oslo

  • 11. september er årets stortingsvalg. Frem til da vil VårtOslo vite hva Oslos folkevalgte har gjort for Oslo i foregående periode. Og vi vil vite hva Oslo-representanten har tenkt å gjøre for Oslo i kommende periode.

Michael Tetzschner er Høyres tredjekandidat i Oslo i årets valg. Han har vært innvalgt på Stortinget siden 2009, og er nå blant annet første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen og nestleder i Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Vi spurte Tetzschner hva han har gjort for Oslo i fireårsperioden på Stortinget som har gått, og hva han har planer om å gjøre hvis han igjen blir valgt.

Har arbeidet mot utflytting av statlige arbeidsplasser

— Hva har du gjort for Oslo i fireårsperioden på Stortinget som har gått?

— Når det kommer til kriminalitet, har jeg jobbet med sikkerhet for reisende, handlende og butikkansatte på Oslo Sentralbanestasjon, og foreslått en etablering av fast politipost på Oslo S. Jeg har vært sterkt engasjert mot Stortingets administrasjons bruk av milliardbeløp på en ekstra innkjøringtunell, med tvilsom begrunnelse om sikkerhet. Pengene kunne i stedet vært brukt på sikring av sivile mål i forbindelse med stasjonsområder det titusenvis av borgere ferdes daglig.

— Jeg har gjort en interpellasjon (forespørsel, journ.anm) til helse- og omsorgskomiteen om overføring av driftsansvaret av "nye Aker lokalsykehus" til Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus, og om muligheter for at Oslo flytter Storbylegevakten til Aker sykehus. I forbindelse med Stortingets byggearbeid har jeg og fulgt opp butikkeiere som var særlig rammet av anleggsarbeidet i området rundt Prinsens gate, i tett samarbeid med Oslo Handelstands forening.

— Jeg har arbeidet mot utflytting av statlige arbeidsplasser som ikke er begrunnet i organisasjonens nærhet til marked, brukere eller hvor lokalkunnskap tilsier det, og hatt en interpellasjon til kommunalministeren om byregjering i Oslo, slik at det ble satt en stopper for det rød-grønne Oslo-byrådets tittelsyke, og de måtte finne seg i å være byråd.

Vil bevare småhusområder

— Hva vil du gjøre for Oslo hvis du blir valgt til høsten?

Michael Tetzschner (H). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

— Jeg vil bidra til at Oslos småhusområder ikke nedbygges utfra en panikkforestilling om at tilstrømmingen til byen krever det. For å få det til vil jeg arbeide for at en eventuell statlig overstyring for riving og sanering av småhusområder, via tvilsom bruk av planloven, ikke skal finne sted om de rødgrønne kommer tilbake. Det er som ledd i Stortingets kontroll med embetsførselen i departementene, at dette kan følges opp konkret fra min side. I tillegg er det også av betydning at et nytt borgerlig flertall i Oslo bystyre avviser riving og rasering som byutviklingsstrategi.

— Jeg vil motarbeide utflytting av statlige arbeidsplasser – uansett hvilken regjering som måtte foreslå det, og kritisk vurdere resultatene av de som allerede er utflyttet. Jeg skal bidra til et fornuftig samarbeid mellom staten og Oslo kommune om en byutvikling som ikke fremmedgjør menneskene i byen, tar vare på parker og friområder. Dermed blir det nødvendig å avvise forestillingen om et gigantisk regjeringskompleks ute av proporsjoner. Utenriksdepartementet må forbli der det er. Og departementene behøver ikke nødvendigvis ligge samme sted.

— Og så vil jeg bidra til at Intercity, t-baneutbyggingen som letter presset på veitrafikken. Men det er fortsatt nødvendig å bygge ny E18, ikke minst av hensyn til kollektivtrafikken.

— Vi må respektere verdiskapningen i byen

— Hva mener du er viktigst for Oslo framover?

— Å øke den fysiske tryggheten for borgerne. I deres hjem. I gatebildet og i trafikknutepunktene. Og å motarbeide radikalisering og importert fattigdom, og å begynne arbeidet med å få en ledelse av byen som ikke beskatter og splitter, men samler byen og viser respekt for verdiskapningen i landets flittigste by. Og å passe på Oslo utseende og ta parti for de som bruker byen på lovlydig vis.

— Og siste spørsmål: Hva har du gjort i sommerferien?

— Jeg har vært fire dager i Dubrovnik, og resten av juli i vårt sommerhus i Danmark. Dagene har bestått av lesing, sykling og samvær med familie og venner.

Powered by Labrador CMS