#valg17: Hva vil du gjøre for Oslo?

Heidi Nordby Lunde (H). Foto: Tore Sætre / Wikimedia

Heidi Nordby Lunde (H) vil at Oslo skal bli Norges teknologihovedstad

Publisert

Høyres Oslo-kandidat, Heidi Nordby Lunde, vil jobbe for at Oslo skal konkurrere mot Trondheim på teknologi - og legge til rette for næringsliv og arbeidsplasser i byen.

#valg17: Folkevalgt for Oslo

  • Den 11. september er årets stortingsvalg. Frem til da vil VårtOslo vite hva Oslos folkevalgte har gjort for Oslo i foregående periode. Og vi vil vite hva Oslo-representanten har tenkt å gjøre for Oslo i kommende periode. 

Nummer to ut i utspørringen av kandidatene ved årets stortingsvalg er Heidi Nordby Lunde, 4. kandidat på Høyres valglister i Oslo.

Nordby Lunde har siden 2013 vært vararepresentant på Stortinget for statsråd Ine Marie Eriksen Søreide, og sitter i stortingets finanskomité som Høyres skattepolitiske talsperson. I tillegg til å være politiker er hun skribent og foredragsholder.

Fokuserer på Norge som helhet

— Hva har du og Høyre gjort for Oslo i fireårsperioden som har gått?

— Vi har gjort en rekke ting, og mye av det har vært gjort for hele Norge. Vi har sørget for statlige samferdselsinvesteringer som hjelper både næringslivet å flytte varer, og oss som innbyggere til å ta kollektivt til jobb og hjem. Vi har gitt næringslivet bedre betingelser gjennom skatte- og avgiftslettelser, samt forenklet byggeforskriftene for å gjøre det raskere å bygge, og stagget boligprisene gjennom ny boliglånsforskrift, sier Nordby Lunde.

— Men jeg mener det ikke er en motsetning mellom hovedstaden og resten av landet. Det vi gjør i Oslo gjør vi for hele Norge, og verdiskapningen i resten av landet er også viktig for Oslo. Vi er et lite land, og det vi har felles er sterkere enn det som skiller oss.

Arbeidsplasser, teknologi og forebygging av kriminalitet

Heidi Nordby Lunde. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

— Hvis du blir valgt inn på Stortinget igjen til høsten: Hva vil du gjøre for Oslo framover?

— Jeg vil fortsette å legge til rette for næringsliv og arbeidsplasser, og jobbe for å konkurrere med Trondheim om å være Norges teknologihovedstad nummer én. Og særlig koble teknologi opp mot eksisterende sterke næringer i Oslo, som for eksempel opp mot finansnæringa i byen.

— Så har byen noen ekstra utfordringer når det gjelder kriminalitet og sikkerhet, og vi vet at dersom vi ikke løser utfordringene i Oslo så forplanter de seg til resten av landet. Vi må sørge for at politireformen gir mer operativt politi, både her og i resten av landet.

— Og så vil jeg fortsatt være meg selv, og fremme de verdiene jeg opplever at Oslo-folk står for, som likestilling, mangfold og inkludering.

Støtter ikke el-sykkelsatsning

— Er det andre ting som er viktig for Oslo framover?

— Oslo har noen særlige utfordringer, som hovedstad. Vi får tilflytting fra hele landet og gjennom innvandring, noe som legger press på infrastruktur, barnehageplasser, skoler og behov for arbeidsplasser. Det er både et kompliment og gir byen utfordringer.

— Oslo rommer hele Norge, og det skal vi være stolte av. Men da må pengene prioriteres på det viktigste først, ikke på symbolpolitikk som å bruke skattebetalernes penger til å subsidiere el-sykler til de som har mest fra før.

— Et siste spørsmål: Hva har du gjort i sommerferien?

— Jeg har samlet krefter til valgkampen gjennom å være nesten helt avslått på alle måter i tre uker. Først sol og varme i det store utlandet Syden, så en helg hos svigermor i Arendal, og den siste uka her hjemme i fantastiske sommer-Oslo.

 

Powered by Labrador CMS