#valg17: Hva vil du gjøre for Oslo?

Hans Olav Syversen (KrF) under fremlegging av statsbudsjett for 2017. Foto: Stortinget

Hans Olav Syversen (KrF) vil at barn fra familier med lite penger skal ha rett på ferie

Publisert

Oslo-kandidaten er opptatt av oslofolks trygghet, og blir han gjenvalgt til Stortinget vil han prioritere tiltak for barn fra familier med dårlig råd.

#valg17: Folkevalgt for Oslo

  • 11. september er årets stortingsvalg. Frem til da vil VårtOslo vite hva Oslos folkevalgte har gjort for Oslo i foregående periode. Og vi vil vite hva Oslo-representanten har tenkt å gjøre for Oslo i kommende periode

Vi spurte Kristelig Folkepartis førstekandidat i Oslo, Hans Olav Syversen, om hva han og partiet har gjort for byen vår i stortingsperioden som har gått, og hva han mener er viktig å gjøre de kommende fire årene, hvis han igjen blir valgt.

Syversen har vært innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2005, og har siden 2013 vært leder av Finanskomiteen. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Har prioritert Oslo-saker

— Hva har du og KrF gjort for Oslo i fireårsperioden på Stortinget som har gått?

— Det har vært en spennende periode for partiet som ”konstruktivt opposisjonsparti”, og for meg som leder av finanskomiteen. Gjennom budsjettforhandlingene har jeg også prioritert viktige Oslo-saker som jeg er glad for at vi har fått gjennomslag for.

— Her kan jeg nevne flere ting: styrking av politiets arbeid for å avdekke vold mot barn, mer penger til gang- og sykkelveier, kollektivbevilgninger, ny lærerutdanning i Oslo, språkkurs til innvandrerkvinner, med barnepass inkludert, og kamp mot svart økonomi, ved å få etablert et arbeidskrim-senter.

— Og sist, i revidert budsjett, har vi fått vedtak om at Oslo Sør-satsningen skal videreføres gjennom et samarbeid mellom Oslo kommune og staten.

Opptatt av ombudsrollen

— Hva vil du gjøre for byen hvis du igjen blir valgt inn på Stortinget?

— Jeg vil fortsette å prioritere viktige Oslo-saker. Vi må få en god byutvikling der samarbeidet mellom stat og Oslo for gode vei- og kollektivløsninger må følges opp.

— Tiltak for barn i familier med dårlig råd vil jeg også jobbe med, blant annet for å sikre muligheten for at disse skal kunne delta på fritidsaktiviteter og få et ferieopphold om sommeren.

— En felles Oslo-benk må også jobbe for at mer av de verdiene som skapes i Oslo, blir i byen. Det vil gi mer velferd for alle Oslos innbyggere. Jeg vil også fremheve ombudsrollen til stortingsrepresentantene. Jeg vil ta opp saker som Oslos innbyggere er opptatt av og som de kontakter sine representanter for å ta opp.

Hans Olav Syversen. Foto: Hildegunn Bernsen/Wikipedia

Oslo må føles trygt

— Hva mener du er viktig for Oslo framover?

— Jeg mener det er viktig å arbeide med de sakene jeg har nevnt. Noe annet som ligger meg tungt på hjertet er oslofolks trygghet, både den reelle tryggheten og den opplevde tryggheten. Det en stor verdi i å sørge for at folk opplever at det er trygt å være og bo i Oslo.

— Derfor trenger vi et dyktig politi, som ikke minst arbeider forebyggende, og vi trenger en politikk som gir muligheter til ungdom.

— Siste spørsmål: Hva har du gjort i sommerferien?

— Hele familien og min eldste datters kjæreste har hatt en fin tur til Kreta. I tillegg har vi besøkt familie i Norge og vært på slektstreff i Småland i Sverige. Ekstra hyggelig var det at ”familie” kom fra USA, der jeg var utvekslingsstudent i Nord Dakota for vel 30 år siden.

Powered by Labrador CMS