#valg17: Hva vil du gjøre for Oslo?

Guri Melby. Foto: Venstre

Guri Melby (V) vil gi Oslo-barn som vokser opp i fattigdom de samme mulighetene som andre

Publisert

Oslo-kandidaten vil videreutdanne lærere og gi gratis barnehage og SFO-plass basert på foreldres inntekt, ikke etter hvilken bydel i Oslo de bor i. 

#valg17: Folkevalgt for Oslo

  • 11. september er årets stortingsvalg. Frem til da vil VårtOslo vite hva Oslos folkevalgte har gjort for Oslo i foregående periode. Og vi vil vite hva Oslo-representanten har tenkt å gjøre for Oslo i kommende periode.

Guri Melby er Venstres tredjekandidat i Oslo til Stortingsvalget. Hun er gruppeleder for Venstre i Oslo og nestleder i samferdsels- og miljøkomiteen. Den siste stortingsperioden var hun vararepresentant for Trine Skei Grande og Ola Elvestuen på Stortinget.

Vi spurte Melby hva hun har gjort for Oslo de siste årene, og hva hun kommer til å gjøre hvis hun blir valgt inn på Stortinget til høsten.

Har gitt Oslo flere virkemidler i klimapolitikken

— Hva har du gjort for Oslo i fireårsperioden på Stortinget som har gått?

— Det viktigste er at vi har levert tidenes kollektiv- og jernbanesatsing for hele Oslo, som også var en satsing på sykkel. Vi har økt bevilgningene fra de statlige belønningsordningene med flere hundre millioner hvert år. Vi har sørget for at Fornebubanen og en sentrumstunnell får penger gjennom statsbudsjettet. Ikke minst har vi presset på for utbygging av intercity-nettet mellom byene på Østlandet.

— Vi har også kjempet for at kommunene skal få flere virkemidler i klima og miljøpolitikken. For eksempel kan de nå innføre lavutslippssoner for å få ned forurensninga. Oslo kommune får bestemme hvor det skal være parkering og enveiskjøring. Dette har jeg både som lokalpolitiker og vara på Stortinget jobba med, og jeg er stolt av at vi har gitt Oslo større handlingsrom til å gjennomføre mye god miljøpolitikk.

Vil styrke skolen for barn i Oslo

— Hva vil du gjøre for Oslo hvis du blir valgt inn til Stortinget i høst?

— I tillegg til å fortsette med kollektivsatsingen så tror jeg at det viktigste i neste periode er å styrke skolen, for å gi alle barn like muligheter. Det vil jeg gjøre for eksempel gjennom å sikre enda flere kvalifiserte lærere. Vi ønsker å gi etter- og videreutdanning til alle lærere, sånn at alle som begynner på skolen er garantert å møte lærere og ikke assistenter. Det er viktig for å heve kvaliteten.

Guri Melby. Foto: Venstre

— Og så er jo dessverre økonomi en faktor som gjør at foreldre lar være å bruke barnehage og SFO — og det vil jeg hindre. I perioden som har gått har vi sørga for at ganske mange tusen barn i lavinntektsfamilier har fått gratis barnehage, og nå vil vi sørge for at det utvides til å gjelde enda flere. Og at det samme gjelder for SFO. Vi er uenige i dagens ordning, der noen bydeler får gratis SFO, andre ikke. Jeg synes heller det skal være sånn at alle de som har en inntekt under et visst nivå skal få gratis tiltak, uavhengig av hvor i byen de bor.

— Oslo har store forskjeller. Mange kommer fra ressurssterke hjem og har gode forutsetninger, men det er også mange barn som vokser opp i fattige familier. Mange barn behersker ikke norsk godt nok, og Oslo har en del storbyutfordringer som veldig mange andre ikke har, som vi må kompenseres for. Jeg har høye ambisjoner på vegne av alle barn i Oslo, og nøkkelen er en god skole.

Vil gjøre det enkelt å være miljøvennlig

— Hva mener du er viktigst for Oslo framover?

— Jeg ønsker at både Oslo og Norge skal gå foran og vise hvordan det er mulig å bli et nullutslippssamfunn. Oslo er allerede på god vei, med en sterk klima- og miljøsatsing over mange år. Så jeg tenker at Oslo har en viktig rolle med å vise fram hvordan det er mulig å kutte i utslipp og samtidig gjøre byen til et bedre sted å bo. Jeg mener det er viktig å gjøre det enkelt for den vanlige Oslo-borger å ta miljøvennlige valg.

— Venstres rolle, som et liberalt og grønt parti på borgerlig side, er viktig for Oslo framover. I en eventuell en blågrønn regjering er det en del saker der vi i Venstre vil være på vippen og bruke vår makt til å få gjennomslag.

— Og siste spørsmål: Hva har du gjort i sommerferien?

— Jeg har vært i Lisboa på ferie sammen med masse gode venner og familie, og jeg har vært i Trøndelag og besøkt familien min der. Og så har jeg vært masse i Oslo, bada på Sørenga, gått turer og hatt det fint i Norges vakreste by.

Powered by Labrador CMS