#valg17: Hva vil du gjøre for Oslo?

Mudassar H. Kapur. Foto: Høyre

Mudassar H. Kapur (H): – Vi har et Senterparti som nærmest går til valg mot Oslo. Da er det viktig å stå opp for byen

Publisert

– Oslo vokser i rekordfart. Jeg vil at Oslo som storby skal få økonomiske muskler til å møte sine utfordringer, mener Høyres femtekandidat.

Mudassar H. Kapur, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen. Kapur er Høyres femtekandidat i Oslo.

Hva har du gjort for Oslo på Stortinget i fireårsperioden som har gått?

Som partiets storbypolitiske talsperson, har jeg vært opptatt av å jobbe tett opp mot regjeringen for at Oslo som storby skal få økonomiske muskler til å møte sine utfordringer. Ansvaret for storbyene ligger i min komite: kommunal- og forvaltningskomiteen.

Oslo kommer best ut

Derfor er jeg glad for at da inntektssystemet for fylkeskommunene ble endret i 2015, kom Oslo best ut. Oslo kommune har hatt en høyere vekst i de frie inntektene i perioden 2013-2016 enn i den rødgrønne perioden. Det har rett og slett vært et godt teamarbeid med superminister Sanner. Jeg har også jobbet aktivt med å forenkle regelverket for boligbygging.

Mudassar H. Kapur. Foto: Oslo Høyre

I en mangfoldig by som Oslo, er det avgjørende å lykkes med å motvirke sosiale forskjeller og få til god integrering. Derfor har jeg engasjert meg sterkt for å utvide Groruddalssatsingen med 10 nye år og var utrolig glad da vi fikk til det. Videre har vi fått på plass integreringsmottak i Oslo.

I januar inngikk regjeringen en historisk bymiljøavtale med Oslo, der staten forplikter seg til å bidra med nesten 10 milliarder kroner fra 2017 til 2023. Det vil bidra til satsing på kollektivtransport, infrastruktur og jeg har fått gitt innspill på det som omhandler byutvikling.

Penger til Groruddalen

Hva vil du gjøre for Oslo hvis du blir valgt?

Jeg vil at Oslo skal få ressurser til å møte befolkningsveksten, og at vi fortsetter å være budsjettvinner. Det betyr blant annet å sikre progresjon av ny t-banetunnel, ny Manglerud-tunnel, flere politistillinger og mer penger til tidlig innsats i skolen. Videre betyr det å stå på dag og natt for å sikre gode økonomiske rammer for områdesatsingen i Groruddalen, for Oslo Sør og for Oslo indre øst.

Oslo er en by som vokser i rekordfart. Jeg ønsker å sikre en boligbygging og byutvikling som fortsatt ivaretar det lokale særpreget og gode bomiljøet. Vi har et Senterparti, som nærmest går til valg på å være mot Oslo. Da er det viktig med stemmer på Stortinget som står opp for byen.

Oslo må arbeide tettere med kommunene rundt

Hva mener du er viktigst for Oslo framover?

Jeg tror det blir avgjørende for Oslo å lykkes med integreringen. Vi har gjort mye bra men det handler om kontinuerlig arbeid.

Byen vokser hele tiden, og vårt samarbeid med nærliggende kommuner og fylker blir helt avgjørende for å få til helhetlig planlegging av infrastruktur, næringslivsutvikling, kollektivtransport og boligbygging. Kun da kan Oslo og områdene rundt lykkes med å bli en god storbyregion.

Jaktet og kjørt motorsykkel

Og siste spørsmål: Hva gjorde du i sommerferien?

Jeg har vært i Oslo og hatt flotte dager med familien. Ingenting slår en Oslo-sommer. Når jeg i tillegg har hatt tid til motorsykkelkjøring og litt jakt og friluft, så kunne det ikke vært en bedre sommer.

Powered by Labrador CMS