DEBATT

– Rødt er mot småhusplanen slik den eksisterer i dag, sier Sofia Rana.

– Byggeforbudet i villastrøk øker presset på å bygge høyere og fjerne grønne lunger i Oslo øst

Jeg støtter ikke ideen om at det ikke kan bygges rekkehus i villastrøk. Jeg vil ha helhetlige planer som sikrer bokvalitet i hele byen og fordeling av fortettinga.

Publisert

Vet du hva småhusplanen er? Eller hva midlertidig forbud mot tiltak innebærer? 6. april i fjor fikk eierne av 28 300 tomter i hele Oslo beskjed om at de ikke lenger kunne gjøre noe på huset eller tomta si.

Etter at det skjedde har jeg fått haugevis av eposter og telefoner fra fortvila og desperate folk som har brukt mange timer og opp mot en årslønn på lage forslag der de fulgte reglene.

Noen utbyggere fikk vite

Noen har planlagt en liten utvidelse av huset sitt slik at ungene kan få hvert sitt soverom. Noen har kanskje arva et hus med stor hage og ville bygge hus til ungene sine i hagen. Disse pengene og arbeidstimene var nå bortkasta.

Samtidig hadde noen av utbyggerne fått vite om forbudet som ville komme og rakk å sende inn søknad før det var for sent. Dette er urettferdig, og vi ville finne en løsning. Det har vi fått til.

Det midlertidige forbudet oppheves

I dag opphever byutviklingsutvalget det midlertidige forbudet mot tiltak i småhusplane. Dette har Rødt vært en pådriver for. I forrige uke gikk vi ut sammen med Høyre og Venstre for å fortelle det, og i dag har også byrådspartiene AP, MDG og SV kommet etter.

Om åtte uker vil sannsynligvis et nytt forbud tre i kraft, med flere unntak. Byggestoppen er historie, og bystyret har tid til en grundig prosess om hva vi vil med de såkalte småhusområdene.

Småhusplanen er egentlig ganske misvisende, for det er en plan som stort sett gjelder villastrøkene i byen. Altså ganske mange store hus. Rødt er mot småhusplanen slik den eksisterer i dag og mot mange av innstrammingene byrådet har foreslått.

Det er viktig for folkehelsa

Vi i Rødt støtter ikke at disse områdene fullstendig skal skjermes mot fortetting, samtidig som det blir høyere og trangere og tettere der de fleste vanlige folk bor. Vi vil ta vare på naturverdier og verneverdige bygninger.

Men vi støtter ikke ideen om at det ikke kan bygges rekkehus i villastrøk. Vi vil ha helhetlige planer som sikrer bokvalitet i hele byen og fordeling av fortettinga.

Alle trenger dagslys og solrike uteplasser der unger kan leke og der vi kan møte naboen. Vi trenger trær og natur i hele byen. Det er viktig for trivsel og folkehelse.

Forskjellene i Oslo i dag er større enn da jeg vokste opp. Byggestopp i villastrøk bidrar til økt press på å bygge høyere og på bygge ned de grønne lunger i Oslo øst og i Groruddalen.

Powered by Labrador CMS