Per Espen Stoknes. Foto: Moment Studio

#valg17: Hva vil du gjøre for Oslo?

Per Espen Stoknes (MDG) vil gjøre Oslo enda grønnere og mer moderne enn København

Miljøpartiet de grønnes Oslo-kandidat ved valget til høsten, Per Espen Stoknes, vil jobbe for det han mener er viktigst: en grønnere by og styrket integrering. 

Først ut i VårtOslos utspørring av kandidatene ved årets stortingsvalg er Per Espen Stoknes. Han er 2. kandidat på valglistene for Oslo til Miljøpartiet de grønne, etter Une Aina Bastholm.

FAKTA

#valg17: Folkevalgt for Oslo

  • Den 11. september er årets stortingsvalg. Frem til da vil VårtOslo vite hva Oslos folkevalgte har gjort for Oslo i foregående periode. Og vi vil vite hva Oslo-representanten har tenkt å gjøre for Oslo i kommende periode. 

Stoknes er psykolog, har doktorgrad i økonomi og arbeider som forsker og førstelektor ved Institutt for rettsvitenskap på BI i Oslo.

– MDG har gjort mye for Oslo

— Hva har Miljøpartiet de grønne gjort for Oslo i fireårsperioden som gikk?

— MdG har gjort en fantastisk mengde ting for Oslo. Først kan jeg nevne at vi har fått bygd elleve kilometer sykkelveier i 2016 og forbedra kollektivtransporttilbudet ved å vedta 50 milliarder kroner ekstra til nettopp det. I tillegg har vi klart å flytte den politiske samtalen til miljø og tatt initiativet til bilfritt sentrum i Oslo. Ingen trodde det var realistisk før, men nå er det faktisk på gang, sier Stoknes.

— Jeg vil også nevne klimabudjsettet, som MdG har vært sterk pådriver for å få i gang. I 2016 la byrådet i Oslo for første gang fram et budsjett for å kutte i klimagassutslipp, og det er viktig for byen.

Per Espen Stoknes. Foto: MDG

Miljø og integrering

— Hvis du blir valgt til Stortinget – hva skal du gjøre for Oslo?

— Jeg vil selvfølgelig fortsette å styrke mulighetene i byen. Jeg vil legge til rette for smart, grønn byutvikling og at Oslo kan være en foregangsby i det som kalles Smart City, sier Stoknes.

Smart City er et begrep som brukes om hvordan byer kan utvikles til å bli bærekraftige og moderne, og legger vekt på økonomiske, sosiale og miljømessige verdier. Siemens Green City Index er en indeks over hvilke byer i verden som er best og verst på å dette.

— Det hadde vært fint å kunne slå for eksempel København, Sier Stoknes.

Er det andre ting du mener er viktig for Oslo framover?

— Oslo er det miljøet i Norge med flest kulturer, så å fortsette å jobbe for å styrke integreringen mener jeg er kjempeviktig.

— Hvordan vil dere gjøre det?

— Det er mange ting man kan gjøre: utvide ordningen med tilskudd til organisasjoner som bidrar til integrering i Oslo, samarbeide tett med frivillige organisasjoner om aktiviteter i lokalsamfunnet, og støtte kommunale frivillighetssentraler som er en arena for arbeid og deltakelse, sier Stoknes.

— I tillegg må man gjøre det mer attraktivt for næringslivet å ansette flyktninger gjennom mentorordninger, lønnstilskudd og bedre oppfølging av praksisplasser og nyansatte flyktininger fra det offentlige. Man kan og prøve ut ordninger for å få bedrifter til å gi flyktninger jobb og opplæring og motarbeide barnefattigdom blant innvandrere gjennom å utvide ordningen med opplevelseskort.

Sommer på fjellet

Og til slutt: Hva har du gjort i sommerferien?

— Jeg har gått i fjellet, og vært på Molde jazzfestival, ler Stoknes.

— Og så har jeg tatt litt av sommerferien for å være med på Almedalsveckan i Sverige. Det er et politisk arrangement, litt som Arendalsuka her hjemme.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer