DEBATT

– To alvorlige trusler mot kvinners helse ble ikke nevnt av noen, vold i nær relasjon og voldtekt.
– To alvorlige trusler mot kvinners helse ble ikke nevnt av noen, vold i nær relasjon og voldtekt.

– Overgrepsmottaket i Oslo behandler over 600 pasienter i året. Vold og voldtekt er også kvinnehelse

Kvinner utsatt for seksuelle overgrep og vold fra kjæresten eller eks-partneren kan ikke stå i skyggen lengre, men må få en sentral plass i fortellingen om kvinnehelse. La oss håpe at når vi snakker om kvinnehelse og tabuene rundt den, så står ingen kvinner igjen i mørket.

Publisert

Så mye kvinnehelse er tabu, uttalte Vanessa Rudjord, Pia Tjelta og Synnøve Skarbø i anledning av lanseringen av en skjønnhetsklinikk.

Etter det raste debatten om hva som er kvinnehelse og ekte kvinnehelse. Ulike aktører kom på banen; influensere, forskere, leger, ulike eksperter og ledere av interesseforeninger. Viktige områder ble løftet frem, men to alvorlige trusler mot kvinners helse ble ikke nevnt av noen, vold i nær relasjon og voldtekt.

Litt senere kom det frem i media at Oslo-politiet har retningslinjer for omtale av voldtekter. En ny debatt er i emning. Som ansatt på landets største overgrepsmottak er behovet der for å komme med en stemme, en stemme for de som ikke tør, kan eller klarer å si noe i det offentlige. Oslo byråd har besluttet at vi skal være en traumeinformert by, omfanget av vold i nær relasjon og voldtekter er og en viktig del av dette.

Avbrutte skoleganger, ødelagte relasjoner, seksuell uhelse

Voldtekt er tabubelagt. Tall fra Norge viser at ni av ti kvinner ikke oppsøker medisinsk hjelp etter en voldtekt. Hele tre av ti har faktisk aldri fortalt noen om voldtekten i etterkant. Samtidig vet vi at en av ti kvinner blir voldtatt i løpet av livet, nesten halvparten av disse før fylte atten år. Tallene for menn er ca en av hundre.

Overgrepsmottaket på Legevakta Oslo behandler over 600 pasienter i året, og tallet er jevnt stigende. Vi vet ikke om det skyldes en økning i forekomst eller om det er et uttrykk for at flere oppsøker hjelp, vi håper på det siste.

Bak tallene ligger det utallige skjebner, de aller fleste kvinner, fem til åtte prosent de siste årene er menn. På overgrepsmottaket ser vi konsekvensene av voldtekt. Sykemeldinger, avbrutte skoleganger, ødelagte relasjoner, seksuell uhelse, fysiske og psykiske skader og ettervirkninger.

Vold i nære relasjoner koster

Vi sitter med mye kunnskap om foranledning til overgrep, kjennskap til gjerningsmenn og type overgrep kvinner og også menn blir utsatt for. Kanskje altfor få kjenner til oss? At du ikke trenger å anmelde, at du velger selv hvilke deler av tilbudet vårt du ønsker å ta imot. At alt er gratis, at du kan komme selv om du ikke vet hva som har skjedd og at vi gir alle tilbud om oppfølging over tid.

Vold i nære relasjoner koster samfunnet mellom 4.5-6 milliarder årlig ifølge Vista analyse. Å hindre vold og å behandle voldsofre er anslått til å koste et par milliarder hvert år. Disse regnskapene inkluderer ikke tap av livskvalitet.

Drapene som rammer kvinner

Fra 1990-2017 er det begått 233 partnerdrap i Norge. Partnerdrap er den eneste type drap som rammer kvinner oftere enn menn. I 2021 var det 23 drap i Norge, 5 av disse var partnerdrap.

Drap er den ultimate reduksjonen av et annet menneske. Vi vet at de fleste partnerdrap ikke kommer som lyn fra klar himmel, i syv av ti partnerdrap er det registrert partnervold før drapet. Mange av disse har oppsøkt helsehjelp i forkant for behandling av skadene de var påført.

Blåveiser, brukne kjever og kronisk frykt

Politiet har årlig rundt 7000 saker som omhandler vold i nær relasjon, i Oslo alene har de over 800 saker årlig nå. Risikoanalyse og kriminalitetsforebygging er en egen seksjon i politiet som foreløpig dekker 11.5 bydeler i Oslo.

Hvor mange partnerdrap de klarer å forebygge er vanskelig å tallfeste, men at de redder liv er det liten tvil om. For ikke å snakke om hvor mange blåveiser, brukne kjever og kronisk frykt de forhindrer.

La oss håpe at når vi skal snakke om kvinnehelse og tabuene rundt den, så skal ingen kvinner stå igjen i mørket. Kvinner utsatt for seksuelle overgrep og vold fra kjæresten eller eks-partneren kan ikke stå i skyggen lengre, men få en sentral plass i fortellingen om kvinnehelse. Ekte kvinnehelse. Vi som møter ofrene, må tørre å fortelle om de, og å få plassen.

Powered by Labrador CMS