DEBATT

Syklistene må vise samme type respekt for trafikkreglene som når man kjører bil, mener skribent Dominika Kralova.

– Skal sykling bli populært for flere, må syklistene bli mer hensynsfulle

Av en eller annen grunn virker det som om mange tror at trafikkreglene ikke lenger gjelder når man sykler. Noen av reglene jeg ofte ser ignorert av syklistene er at de sykler på rødt lys. At man ikke skal sykle på rødt lys, lærte vi som små barn.

Publisert

I lys av klimaendringer og økt fokus på miljøspørsmål, blir sykling mer og mer populært. Vi kan nok forvente enda flere syklister i Oslo by, siden kommunens mål er å ha et bilfritt sentrum innen 2025.

Jeg har hoppet på bølgen og pendler selv med sykkel regelmessig, både til skole og jobb. Ofte får jeg en uforklarlig god og stolt følelse, ettersom jeg ser sykkeltrafikken blir tettere når jeg nærmer meg sentrum og legger merke til at det blir flere og flere syklister.

Samtidig blir jeg også jevnlig frustrert over oppførselen til flere syklister. Det er mye diskusjon om hvordan bilførere skal være tolerante overfor syklister. Men syklister mangler den samme respekten for andre trafikanter, enten det er fotgjengere, bilførere eller andre syklister.

Sykler på rødt lys

Kommunen bygger stadig og utbedrer nettet av sykkelfelter i Oslo, selv om det er et stykke til sykkelfeltene er optimalisert. Hvorfor bidrar ikke dette til at folk bruker sykkelveiene riktig? Er det på grunn av utilstrekkelig fysisk integrering av sykkeltrafikken i bybildet eller skyldes det manglende kunnskap om trafikkregler, som fører til en problematisk oppførsel hos flere syklister.

Jeg tror ikke det er det sistnevnte. Mange av syklistene kjører nok bil også og har sannsynlig ingen problem med å følge trafikkreglene da. Noen av reglene jeg ofte ser ignorert av syklistene er at de sykler på rødt lys. At man ikke skal sykle på rødt lys, lærte vi som små barn.

Av en eller annen grunn virker det som om mange tror at trafikkreglene ikke lenger gjelder når man sykler. Årsakene til hvorfor det er slik er uklart for meg, men jeg har sett det altfor mange ganger selv. Et eksempel er når biler stopper for å vike for fotgjengere, så flyr syklister hensynsløst forbi og skaper trafikkfare for folk som krysser veien.

Slurvete syklister

Et annet problem for meg med syklister i Oslo er uforutsigbarheten. Noen syklister virker fortsatt usikre på om de hører hjemme på veien eller fortauet. Mange bytter jevnlig mellom hvor de sykler. Jeg har full forståelse for å bruke fortauet når veien mangler sykkelfelt og det ikke føles trygt. Man må imidlertid være klar over at fortau er dedikert til fotgjengere, og man må derfor tilpasse hastigheten sin deretter.

I tillegg er det mange syklister i gatene i Oslo som ikke signaliserer når de svinger. Dette gjør syklistene enda mer uforutsigbare og øker unødvendig risikoen for en ulykke. Signalisering er også noe de fleste husker å gjøre mens de kjører bil, men er gjerne mer slurvete med når de sykler.

Smart design av sykkelfelt

Det trengs helt klart enda bedre infrastruktur for sykling i Oslo. Smart design av sykkelfelt kan løse mange av trafikkproblemene. Det kan føre til at sykling kan bli mer attraktivt, og tryggere for folk i alle aldersgrupper og med forskjellige fysiske evner.

Vi kan se på flere byer som gode eksempler på slik praksis, for eksempel Amsterdam eller København hvor syklister ofte blir prioritert i gatene. Dessuten er sykkelfelt fysisk atskilt så snart som bilene får kjøre over 30 km/t.

Hva kan gjøres?

Vi må appellere til enkeltpersoner. Kanskje er det bare et spørsmål om tid. Også hos nederlenderne utviklet sykkeletiketten seg gradvis. Jeg tror imidlertid at kommunen kan tilrettelegge ved å aktivt oppmuntre til ansvarlig oppførsel hos syklister. Det kan gjøres ved for eksempel annonser, kampanjer eller arrangementer med fokus på trygg og hensynsfull sykkelkjøring. Kanskje kan det føre til at sykling i Oslos gater over tid kan bli tryggere.

Enda mer effektivt kan det være å inkludere trafikksikkerhet i større grad i læreplanen, slik at barn lærer seg trafikkreglene og trygg oppførsel i trafikk fra ung alder. Vi kan se på Nederland som eksempel igjen, hvor barna ikke bare må bestå teoretisk eksamen i kunnskap om trafikkregler, men kan også ta en praktisk del, der deres evne til å sykle i trafikken testes.

Vis respekt

Selvfølgelig hører ikke alle etter «soft nudging». Derfor hadde det vært hensiktsmessig å ha flere kontroller i gatene rettet mot syklister. Kanskje tanken på hyppige kontroller og stor sjanse for å bli bøtelagt hadde fått enda flere til å sykle omtenksomt og følge trafikkreglene.

Skal sykling bli en alternativ transportform for alle, trengs det ikke bare en velbygd infrastruktur, men også en inkluderende innstilling fra syklistenes side. Syklistene må vise samme type respekt for trafikkreglene som når man kjører bil. De må ta hensyn til andre, både de på hjul eller de som går. Blir sykkelkulturen mer omtenksom, kan alle føle seg velkomne og trygge til å bruke sykkelfeltene i Oslos gater. Husk at byen ikke er en racing arena.

Powered by Labrador CMS