DEBATT

Fornebubanen må nå på plass så raskt som mulig, sier Nina Solli.
Fornebubanen må nå på plass så raskt som mulig, sier Nina Solli.

– Hurra for bygging av E18!

Takk til Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Viken som endelig har skåret igjennom med bygging av E18. Det er jeg er utrolig glad for.

Publisert

Dette er ikke minst gode nyheter for bedriftene som er avhengig av å transportere varer i området og de ansatte som skal fram og tilbake til jobben hver dag.

Nylig ble det klart at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Viken støtter en fylkeskommunal garanti til E18 Lysaker-Ramstadsletta, under forutsetning av at Bærum kommune gjør det samme. Med det er et viktig hinder mot E 18 Lysaker-Ramstadsletta fjernet.

Ros til AP og SP

Jeg vil rette en stor takk til fylkesrådsleder Tonje Brenna for dette. Det er all mulig grunn til å gi ros til Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å ha landet på dette standpunktet i det som har vært en krevende politisk sak.

Så er det også på sin plass å gi ros til regjeringen og borgerlige partier lokalt for å ha stått på jevnt og trutt i denne saken, og ikke gitt seg før en løsning var på plass. Trykket lokalt har vært avgjørende for å holde E18-saken høyt på den politiske dagsorden. Vedtaket er fattet under forutsetning av at Bærum kommune gjør det samme.

Slutt på omkampene

Jeg har flere ganger argumentert for hvorfor E18 er et viktig prosjekt for bedrifter i Oslo og Viken, men også langt utenfor Vikens grenser. Dette er et lokalt prosjekt, men det har også nasjonal betydning. Å bli stående i kø på E18 er rett og slett kostnadsdrivende for bedriftene.

Jeg er opptatt av at vi må lede trafikk som må til Oslo eller gjennom Oslo, frem på en så effektiv måte som mulig. E18-prosjektet bidrar til nettopp det.

Tonje Brenna hadde et viktig budskap på pressekonferansen mandag: Omkampenes tid må nå være over. Jeg håper motstanderne av prosjektet tar denne oppfordringen til seg. Nå må alle krefter jobbe sammen slik at spaden settes i jorden og arbeidene starter så raskt som mulig.

En seier

Med denne fylkeskommunale garantien faller også det statlige bidraget til Fornebubanen på plass. Det er en seier i seg selv. Banen må på plass så raskt som mulig. Det tror jeg at jeg har alle som har stått i kø enten i bil eller i en full buss på vei til Fornebu med meg på.

Fornebubanen og E18 har vært knyttet sammen som en del av Oslopakke 3-porteføljen. Det er en realitet, jeg er glad for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet og Viken tar på alvor.

Nå som den fylkeskommunale garantien er på plass, håper jeg samarbeidet mellom Viken og Oslo for bedre fremkommelighet og bedre kollektivtrafikk i hovedstadsområdet fortsetter.

Powered by Labrador CMS