DEBATT

— Det er lett å være enig i at fritt skolevalg ikke er et perfekt system, men det er det mest rettferdige av mange ikke-perfekte ordninger, skriver Mathilde Tybring-Gjedde og Mehmet Kaan Inan.

— Arbeiderpartiet, MDG og SV vil avskaffe elevenes rett til å velge videregående skole selv

— Byrådspartiene vil avskaffe fritt skolevalg og bytte det ut med modeller som er grunnleggende urettferdige. De utreder nå å gi ekstrapoeng til elever med innvandrerbakgrunn fordi foreldrene deres er født i utlandet. Det er ganske fordomsfullt, skriver Høyres Mathilde Tybring-Gjedde og Mehmet Kaan Inan.

Publisert

Katta er ute av sekken. Arbeiderpartiet, MDG og SV vil avskaffe elevenes rett til å velge videregående skole selv, og nå vurderer de nok en gang ulike modeller. Etter stortingsvalget kan det være modeller der elevens kjønn, minoritetsbakgrunn eller loddtrekning skal avgjøre hvilken skole osloelevene skal gå, slik Aftenposten skrev i slutten av august.

— Rekordmange elever fullfører

Det er lett å være enig i at fritt skolevalg ikke er et perfekt system, men det er det mest rettferdige av mange ikke-perfekte ordninger. Fritt skolevalg sikrer at elever selv kan påvirke hvilken skole de kommer inn på, og at ulike skoler kan dyrke ulike profiler og studielinjer. Med fritt skolevalg i Oslo ser vi nå at rekordmange elever fullfører videregående skole, og at færre Osloelever velger seg til private videregående skoler.

Fritt skolevalg er ikke et perfekt system, men det er det mest rettferdige av mange ikke-perfekte ordninger.

Nå vurderer det AP-styrte byrådet flere modeller som setter dette i fare. Det er ikke første gang Ap og SV har prøvd å plassere ungdom i kategorier og begrense deres mulighet til å velge noe annet etter 10 år i grunnskolen.

— Elever ble låst til skolene i nærmiljøet

Oslo har tidligere hatt en inntaksordning med en blanding av geografi og karakterer. Resultatet var at hardtarbeidende elever fra Oslo sør og øst gikk tapende ut. De ble låst til skolene i sitt nærmiljø, og fikk ikke anledning til å søke seg til skoler med linjer de ønsket seg.

Høyre er mot forskjellsbehandling av elever på bakgrunn av hvem de er eller hvor de bor. Forhold som ungdom ikke kan gjøre noe med, kan ikke bli avgjørende for deres fremtid.

— Målrett ekstra støtte og oppfølging

I stedet for å bruke mange år og millioner av skattekroner på å utrede nye inntaksmodeller til videregående skole, skulle vi ønske Arbeiderpartiet tok sitt politiske ansvar og brukte tid og ressurser på å sikre at skolene er best mulig for de elevene skolen til enhver tid har. Det betyr å sikre at alle elever lærer å lese, skrive og regne tidlig i skoleløpet. Det betyr å målerette ekstra støtte og oppfølging til skoler med større utfordring. Og det betyr at elevene som begynner på videregående skole med svake karakterer får rett på mer tilpasset opplæring og tilpassede studieløp.

— Pilene peker feil vei

En Ap-styrt osloskole øker de sosiale forskjellene i Osloskolen.

Etter seks år med en Ap-styrt osloskole øker de sosiale forskjellene i Osloskolen. Pilene peker feil. Flere elever ligger under kritisk grense i lesing og regning i første til tredje klasse. De to siste årene har resultatene på nasjonale prøver gått ned. Mange elever med foreldre med lav utdanning faller fra. Det er urovekkende, og det trengs krafttiltak.

Å fjerne fritt skolevalg er en total avsporing fra debatten om hvordan vi kan skape muligheter for flere elever eller utjevne sosiale forskjeller.

— Fordomsfull modell

En av modellene som Ap og SV vurderer, gir poeng til elever med innvandrerbakgrunn. Det er fordomsfullt. Mener disse partiene at elever med innvandrerbakgrunn trenger det? Ingen elever kan endre hvor de kommer fra, hvem de er eller hvor foreldrene er født. Det eneste de kan gjøre noe med er hvilke karakterer de har. Hvor er motivasjonsfaktoren i skolen om fritt skolevalg fjernes?

Hvor er motivasjonsfaktoren i skolen om fritt skolevalg fjernes?

Høyre mener ikke at man kan tvinge elever bort fra de skolene og linjene de ønsker å gå på, bare fordi vi politikere ikke har vært gode nok på å gi alle elever muligheter. Utjevning av sosiale forskjeller skjer hver eneste dag i klasserommet gjennom et langt skoleløp, ikke ved å begrense ungdommers muligheter når de skal velge sin fremtid. Det er et blindspor, og en gigantisk feilslutning å sette systemet foran elevene.

Powered by Labrador CMS