DEBATT

Martha Sofie Rommerud Solberg sitter ved laptop. Hun er styremeldem i Aker Unge Høyre.
Unge Høyre-politikeren Martha Sofie Rommerud Solberg forteller i dette debattinnlegget hvordan hun var helt avhengig av ekstra bistand på barneskolen.

- Det rødgrønne byrådet har ikke tro på elever som meg

— Siden Ap, SV og MDG kom fikk byrådsmakt i 2015 har resultatene i Oslo-skolen gått feil vei. Flere elever henger etter i lesing, skriving og regning, og flere ligger på det laveste mestringsnivået på de nasjonale prøvene.

Publisert

Da jeg begynte på barneskolen i 2011, slet jeg med skolearbeidet. Jeg ble liggende bak fra første skoledag fordi jeg ikke hadde de samme forutsetningene som de andre.

Jeg hadde dårlig syn, men var ikke klar over det da. Skolearbeidet ble veldig krevende, og jeg lå under kritisk mestringsnivå i norsk, engelsk og matte.

— De ønsker færrest mulig tester

Likevel ble jeg etter hvert bedre og begynte på ungdomskolen med de samme forutsetningene som alle andre. Det var absolutt ingen selvfølge, og var takket være Høyres Oslo-skole.

Det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet har fjernet Osloprøver og ønsker færrest mulig tester i skolen. For elever som sliter blir konsekvensene av dette store.

Da Høyre styrte byen løftet vi Oslo-skolen. Byens elever ble testet og kartlagt grundig gjennom noen utvalgte obligatoriske prøver. Osloprøvene var en viktig del av det. Jeg gjorde det svært dårlig på disse prøvene, og dermed ble lærerne mine oppmerksomme på at jeg slet.

— Kartlegging og tester er viktig

Kartlegging og testing er viktigst for elever som meg. Hvordan skal lærerne oppdage at elever sliter dersom man aldri sjekker at elevene ligger på et godt nivå?

Mine utfordringer ble heldigvis plukket opp og tatt på alvor. Mange elever i Oslo er dessverre ikke så heldige.

Fordi utfordringene mine ble lagt merke til, fikk jeg undervisning tilpasset mitt nivå. Jeg fikk ekstra oppfølging, og hadde flere alenetimer i uka. Det er jeg utrolig takknemlig for i dag.

Ekstraundervisningen hjalp meg mye og sørget for at jeg forbedret meg. Raymond Johansens byråd har fjernet flere slike hjelpsomme ordninger. Byrådets skolepolitikk har ført til at mange skoler har fått dårligere råd. Skolene har dermed ikke midler til å følge opp enkeltelever.

— Skolen løftet meg

Det virker nesten som Arbeiderpartiet og resten av byrådet har mistet troen på elever som meg.

Barn som sliter får verken muligheten til å forbedre seg eller lære det de skal. De får ikke den undervisningen de trenger og kan bli hengende etter gjennom hele skoleløpet.

I tillegg til at jeg fikk god hjelp, sluttet ikke skolen å stille krav og ha forventinger til meg. Der utdanningsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) og resten av byrådet mener elever skal slippe lekser og tester, fikk jeg ekstralekser og hyppigere kartlegging.

Kravene jeg møtte ble ikke færre, bare mer tilpassede. Istedenfor å legge de dårlige prestasjonene mine til grunn, løftet skolen meg.

— Skolen ga meg ikke opp

Når man slutter å forvente noe av de svakeste elevene, gir man dem opp. Å stille krav å bry seg.

Jeg er heldig fordi utfordringene mine ble fanget opp og tatt på alvor. Jeg fikk hjelpen jeg trengte, og skolen ga meg ikke opp.

Dessverre har snart åtte år med rødgrønt byråd og kutt på mange av skolene ført til at færre er like heldige som meg.

Jeg vil at skolen skal kartlegge, følge opp og løfte alle. Det er Høyre garantisten for.

Powered by Labrador CMS