DEBATT

– Vi er stolte av skoler nå vil få skolemat. Og over at skoler med større behov får tildelt ekstra ressurser som et tiltak for å utjevne sosiale forskjeller, sier skribenten.
– Vi er stolte av skoler nå vil få skolemat. Og over at skoler med større behov får tildelt ekstra ressurser som et tiltak for å utjevne sosiale forskjeller, sier skribenten.

– Gratis skolemat er ikke et ideologisk symboltiltak, men vil bekjempe sosiale forskjeller. Vi er stolte av den satsingen

Litt realitetsorientering. Vi har åpnet 10.000 nye skoleplasser siden vi overtok, fått 1331 flere lærerårsverk og investert rundt 13 milliarder i nye skolebygg og rehabilitering av eksisterende bygg.

Publisert

Magnus Rabben Wessmann fra Unge Venstre hevder i et innlegg i VårtOslo at byrådet svikter elevene i Oslo, særlig de sårbare. Wessmann kunne ikke tatt mer feil. Arbeiderparti-byrådet har styrket den offentlige fellesskolen og hevet de mest sårbare barna.

Litt realitetsorientering. Siden vi kom til makten i 2015 har vi jobbet intenst og investert mye for å snu den gale retningen osloskolen hadde gått i under 18 år med Høyre- og Venstre-styre. Skolen vi arvet var preget av mistillit, for få lærere, konkurransekultur og segregering, systematiske kutt i skolenes økonomi og et unødvendig og ressurskrevende rapporteringsregime.

10.000 nye skoleplasser

Å endre denne kursen har vært krevende og kostbar, men vi har klart det. De siste syv årene har læringsresultatene blitt bedre, og osloskolen har fått 1331 flere lærerårsverk. Alle skolene i Oslo oppfyller nå lærernormkravet. Noen overoppfyller det til og med. Det gjør at alle elever kan få god og tett oppfølging ut fra sine behov.

Vi har åpnet 10.000 nye skoleplasser siden vi overtok og til sammen investert rundt 13 milliarder kroner i nye skolebygg og rehabilitering av eksisterende bygg.

Under dette byrådet har resultatene i osloskolen blitt bedre, og trenden er positiv, uansett om man ser på nasjonale prøver, Elevundersøkelsen, grunnskolepoeng eller karakterer. Skolebidragsindikatoren for fullføring av videregående opplæring i 2015 var 78,9 prosent mens den i 2021 var 85,2 prosent. Det viktigste er at flere elever fullfører og består videregående opplæring.

Gjennomgang av spesialundervisningen

Vi har gått bort fra stykkprisfinansiering og endret finansieringsmodellen slik at utdannings- og inntektsnivå i området rundt skolen, samt antall barnevernssaker, spiller inn på hvor mye penger hver enkelt skole får. Dette gjør at skoler med større behov får tildelt ekstra ressurser som et tiltak for å utjevne sosiale forskjeller.

Det har over flere år vært en økende andel elever i skolen som har behov for omfattende spesialundervisning. Byrådet har opprettet nye plasser i spesialgrupper for elever med autisme og styrket den særskilte tildelingen til ordinære grunnskoler som har elever med omfattende spesialundervisningsbehov.

Vi har bevilget 37,5 millioner kroner i 2022 til styrking av tilbudet til disse elevene. Vi har også satt i gang en helhetlig gjennomgang av spesialundervisningen for å finne ut hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer så bra, slik at vi kan sette inn tiltak som fungerer.

Ikke ideologisk symboltiltak

Den gratis skolematen Wessmann kritiserer er ett av mange tiltak vi har igangsatt for å styrke fellesskolen, samt bekjempe sosiale forskjeller. Det ble innført fra høsten 2022 i videregående skoler og kommer i ungdomsskolene i 2023. Det er ikke «et ideologisk symboltiltak», men svært viktig for folkehelse, læring og sosial utjevning. Vi er stolt av denne satsingen.

Oslo Arbeiderparti har en klar og tydelig skolepolitikk som gir resultater. Pilene peker riktig vei, men osloskolen kan fortsatt bli enda bedre. Vi mener vi løser de store oppgavene best i fellesskap og vil fortsette å styrke den gode, offentlige fellesskolen der alle har de samme gode forutsetningene for å lykkes og barna våre blir godt rustet for framtiden.

Powered by Labrador CMS