Her overleverer de LO-tillitsvalgte underskriftene: Fra venstre byrådsleder for finans Einar Wilhelmsen, leder for Internasjonalt utvalg LO i Oslo Brit Riise Fredheim, tidligere nestleder Internasjonalt utvalg Ivar Gammelmo, byrådssekretær Åsmund Strand Johansen og Kim Syvertsen i LOs Internasjonale utvalg.

Krav fra 204 LO-tillitsvalgte i Oslo: – Oslo kommune må ikke kjøpe varer og tjenester produsert på palestinsk okkupert område

– Vi ser det som en selvfølge at Oslo kommune ikke skal ha økonomiske forbindelser med firma som har økonomiske aktiviteter i områder som er ulovlig okkupert i henhold til FN-resolusjoner.

Publisert

Det er i forbindelse med byrådets aktuelle revidering av Oslomodellen at de LO-tillitsvalgte krever handling. Oslomodellen handler om at Oslo kommune skal bidra til et seriøst og anstendig arbeidsliv, blant annet gjennom kommunens anskaffelser.

Oppropet peker på hverdagen for palestinere: «Israels opptreden på de okkuperte områdene og deres trakassering av sivile palestinere har økt. Daglig fengsles barn, og palestinere jages ut fra sine hjem. Daglig ødelegges palestinske avlinger og palestinere nektes rent vann, strøm, mat og medisin.»

De tillitsvalgte ber om at Oslo kommune får fortgang i intensjonene fra byrådsplattformen fra 2019. Der sier byrådspartiene AP, MDG og SV de vil:

Byrådet og LO i Oslo i samtale om oppropet. Fra venstre (med ryggen til): Seksjonssjef Mari Jerman, byrådssekretær Åsmund Strand Johansen, byrådsleder for finans Einar Wilhelmsen. På andre siden av bordet fra LO i Oslo: Brit R. Fredheim (leder), Ivar Gammelmo og Kim Sivertsen.

«Utrede handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket for å ikke handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten».

Må bruke innkjøpsmakten

I oppropet krever de tillitsvalgte at Oslo kommune ikke må kjøpe varer og tjenester som er produsert på okkuperte områder i strid med folkeretten.

«Undertegnede er opptatt av at Oslo kommune bruker sin innkjøpsmakt både til å skape et seriøst og trygt arbeidsliv, til å fremme et bedre miljø og til å sikre at varer og tjenester som anskaffes skal være i samsvar med internasjonal folkerett. Det siste kravet burde være en selvfølge, men er ikke nevnt i kommunens anskaffelses-policy.»

De LO-tillitsvalgte ber om at det blir fortgang i dette arbeidet.

– LO i Oslo mottok i februar i år et høringsnotat fra byrådsavdelingen for finans med foreløpig forslag til revidert Oslomodell. Byråden har tidligere formidlet at boikotten var med i arbeidet. Etter å ha lest gjennom den reviderte Oslo-modellen, var det vanskelig å se at vårt ønske var formulert der.

Representanter fra Internasjonalt utvalg LO i Oslo. Fra venstre Brit Riise Fredheim, Kim Syvertsen og Ivar Gammelmo.

Får støtte fra byer og fylkeskommuner

– Det har vært reist spørsmål om en kommune kan vedta en slik generell boikott. Både Utenriksdepartementet og Kommuneadvokaten i Oslo har slått entydig fast at en kommune kan praktisere en slik generell anskaffelsesboikott. Den siden av saken skulle dermed være kvittert ut, sier de tillitsvalgte.

Oppropet peker på at ni kommuner og fem fylkeskommuner allerede har gjort slike boikottvedtak. Det gjelder for eksempel Tromsø, Trondheim og Hamar, og nå sist fylkeskommunen Viken.

I 2017 gikk også LO-kongressen inn for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel for å bidra til at Israel avslutter okkupasjonen av Vestbredden og annekteringen av palestinsk land.

Powered by Labrador CMS