DEBATT

— Denne våren frykter vi at korona-pandemien og konsekvensene av nedstengningen har bidratt til å ytterligere øke de sosiale forskjellene i landet vårt, skriver Kristina Høyer.
— Denne våren frykter vi at korona-pandemien og konsekvensene av nedstengningen har bidratt til å ytterligere øke de sosiale forskjellene i landet vårt, skriver Kristina Høyer.

— Visste du at hvert femte barn i Oslo vokser opp i fattigdom?

Familiefattigdom har gjennom mange år vært et tema som politikere snakker mye om, men i liten grad har vist vilje til å faktisk gjøre noe med, skriver Kristina Høyer i Redd barna.

Publisert

Vi bor i et av verdens rikeste land. Likevel øker antall barn som vokser opp i en fattig familie. I dag lever over 115 .000 barn i en familie med veldig dårlig råd.

Det er mer enn hvert tiende barn i Norge, eller to til tre elever i hver skoleklasse. I Oslo er nær et av fem barn medlem av en fattig familie. Og antallet barn som vokser opp i en lavinntektsfamilie har økt lenge. Nasjonalt er tallet tredoblet de siste 20 årene, og barn med innvandrerbakgrunn er hardest rammet.

— De har mindre håp for framtiden

Vi vet hva det gjør med barn og ungdom å ha mindre enn alle andre. Familiefattigdommen gjør det vanskeligere for barna å lykkes på skolen, ha et sunt kosthold og god helse, et godt sted å bo og være med på fritidsaktiviteter. Og det gjør det vanskelig for foreldre å være gode omsorgspersoner for barna sine.

Barn fra fattige familier prøver å skjule at familien ikke har penger – barna sier det er «trist» «flaut» og «ensomt», og de har også mindre håp for framtiden.

Vi vet at de økonomiske ulikhetene har skutt i været, og at familier med dårlig råd har blitt ekstra hardt rammet.

— Pandemien kan ha økt forskjellene

Denne våren frykter vi at korona-pandemien og konsekvensene av nedstengningen har bidratt til å ytterligere øke de sosiale forskjellene i landet vårt. Vi vet at de økonomiske ulikhetene har skutt i været, og at familier med dårlig råd har blitt ekstra hardt rammet. Men først neste år vil dette vise seg på statistikken. Redd Barna frykter at fattigdomstallet vil være høyt, og at det vil fortsette å øke drastisk i årene framover dersom det ikke gjøres noe nå!

— Liten vilje til å gjøre noe

Utviklingen er alvorlig, men Redd Barna er på ingen måte overrasket. Familiefattigdom har gjennom mange år vært et tema som politikere snakker mye om, men i liten grad har vist vilje til å faktisk gjøre noe med. For å snu den negative utviklingen må politikere gjøre noe med selve årsaken til at ulikhetene øker i Norge. Det vil koste, men det er en pris vi må være villig til å betale.

For det er mulig å løfte familier ut av fattigdom. Fattige familier trenger rett og slett mer penger. Derfor må barnetrygden økes for alle barn, det må lovfestes at man ikke skal få mindre i sosialhjelp selv om man mottar barnetrygd og barneperspektivet i Nav må styrkes.

Den nedadgående fattigdomsspiralen vi ser, kan bare snus dersom politikerne tar et krafttak nå.

— Politikerne må ta et krafttak nå

Det er vanskelig å få bukt med fattigdom. Vi snakker om komplekse og sammensatte løsninger for å få folk i arbeid, og å bygge velferdsstaten sånn at den fanger opp og sikrer barna i familiene. For Norge er ikke rikere enn sitt fattigste ledd. Og den nedadgående fattigdomsspiralen vi ser, kan bare snus dersom politikerne tar et krafttak nå.

Til høsten skal vi velge nye politikere. Bruk din stemme til å snu denne utviklingen og stem på et parti som tørr å ta jobben med å sikre en god oppvekst for alle barn og unge.

Powered by Labrador CMS