DEBATT

Oslopakke 3 handler om veier, baner, spor, tunneler og sykkelveier inn og ut av Oslo.
Oslopakke 3 handler om veier, baner, spor, tunneler og sykkelveier inn og ut av Oslo.

– Nå må Oslopakke 3-forhandlingene lande

Vi er nå inne i en kritisk fase i Oslopakke 3-forhandlingene. Klokken går, og det er på høy tid å få på plass en enighet. For arbeidsplassene og bedriftene i Viken og Oslo er det helt avgjørende at forhandlingene lander så raskt som mulig.

Publisert

De siste ukene har vår alles oppmerksomhet vært rettet mot koronasituasjonen. Det er krise i arbeidslivet og Oslopakke 3-prosjektene er viktige tiltak som kan gi arbeidsplasser i byggenæringen. Parallelt har Oslopakke 3-forhandlingene pågått.

Situasjonen synes fastlåst, og E18-prosjektet pekes ut som årsaken til det. Torsdag ettermiddag meldte samferdselsministeren at staten trekker seg ut av forhandlingene. Det var en dramatisk utvikling som setter mye på spill. Vi forventer at politikerne rundt forhandlingsbordet nå tar ansvar og finner fram til gode løsninger.

Lykkes ikke partene å komme til enighet, vil det bety at hovedstadsregionen går glipp av mange milliarder kroner til viktige kollektivprSSSosjekter, som for eksempel Fornebubanen og ny t-banetunnel i Oslo. Den sjansen kan vi rett og slett ikke ta.

Bedrifter trenger oppdrag

NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo forventer i det minste at 2016-avtalen blir stående. Vi kan ikke takke nei til disse statlige bidragene, det er mange andre regioner i kø for å få disse pengene, og vi blir da stående uten mulighet til å realisere viktige kollektivprosjekter. Det er det ingen som tjener på, hverken politikere, bedrifter, arbeidstakere eller innbyggere.

Prosjektene i Osloppakke 3 er såpass viktige at partene må se og bli enige, sier NHO og LO.
Prosjektene i Osloppakke 3 er såpass viktige at partene må se og bli enige, sier NHO og LO.

Landet vårt er nå i en situasjon hvor vi må gjøre alt vi kan for å holde hjulene i gang. Det handler om å holde bedrifter flytende og å sikre arbeidsplasser. Infrastrukturprosjekter er et viktig bidrag til dette. Det gir oppdrag til bedrifter i regionen og holder folk i arbeid.

Når Oslopakke 3-forhandlingene stopper opp som følge av uenighet om E18 Vestkorridoren, stopper alt i Oslopakke 3 opp. Det være seg gang- og sykkelveiprosjekter og kollektivprosjekter eller veiprosjekter.

Vi ber alle strekke seg

Flere prosjekter er tilnærmet «gryteklare» og kan starte raskt. Disse vil holde hjulene i gang for bedriftene. Derfor er det så viktig at forhandlingene landes snarlig, slik at ikke alt blir satt på vent. Det har vi ikke råd til.

Politikk er det muliges kunst. Der det er vilje, er det en vei. Vi ber derfor innstendig om at alle rundt forhandlingsbordet er villige til å strekke seg for å komme til enighet i tolvte time. Alternativet vil være mange tapte år hvor man ikke får redusert klimautslippene fra veitrafikken og befolkningen i Oslo og Viken får ikke et bedre kollektivtilbud. Det er ingen tjent med.

Powered by Labrador CMS