— Vi oppfordrer arbeidsgivere til å samarbeide med oss i Nav Oslo når de skal ansette, sier Nav-direktør Thone Nordlund.

Ledigheten fortsetter å gå ned i Oslo. Samtidig sliter arbeidsgivere med å få tak i kvalifiserte folk

— Flere arbeidsgivere i Oslo kan ha utfordringer med å få tak i folk med rett kompetanse, sier Nav-direktør Thone Nordlund. Arbeidsledigheten er på full fart ned og nærmer seg nivået før koronapandemien.

Publisert

— Vi ser at åpningen av samfunnet fortsetter å påvirke ledighetstallene også i mars. Vi har nå 2.167 færre ledige sammenlignet med februar, sier direktør Thone Nordlund i Nav Oslo.

Ferske månedstall viser at 15.159 personer er registrert som helt eller delvis arbeidsledige i Oslo.

— Oslo ikke lenger fylket med flest ledige

— Det er også gledelig å se at mange permitterte har vendt tilbake til arbeidsplassen sin etter nyttår, og at vi har fått 1.419 færre permitterte siste måned, sier Nordlund.

Det betyr at både ledighetstallet of antallet permitterte nærmer seg nivået som var før pandemien.

I alt er 2,5 prosent av arbeidsstyrken i hovedstaden helt ledige, mens 1,3 prosent er delvis ledige.

Ledigheten synker nærmere og nærmere tallene fra før koronapandemien, viser Nav-tall.

Tilsvarende tall for landet er 2,0 og 1,2 prosent. For første gang siden koronapandemien er ikke Oslo fylket med den samlede høyeste andelen helt og delvis ledige, opplyser Nav.

Oslo er heller ikke lenger fylket med den største andelen permitterte. 0,7 prosent av arbeidsstyrken er permitterte.

— Oppfordrer arbeidsgivere til å kontake oss

Men derimot dukker en annen problemstilling opp med synkende ledighet. Mange arbeidsgivere sliter med å få tak i kvalifiserte folk, opplyser Nav.

— Det er god fart i arbeidsmarkedet og etterspørsel etter arbeidskraft i mange næringer. Men flere arbeidsgivere kan ha utfordringer med å få tak i folk med rett kompetanse, sier Thone nordlund.

— Vi oppfordrer derfor arbeidsgivere til å samarbeide med oss i Nav Oslo når de skal ansette. Hos oss finnes alle folk, også personer med lang erfaring og utdanning, men som likevel står ufrivillig utenfor arbeidslivet, sier Nav-direktøren.

— Vi kan bidra med gode, motiverte jobbkandidater og kan blant annet tilby kvalifiserende løp ved behov, sier Thone Nordlund.

Du kan lese ledighets- og permitteringstall for alle bydeler i Navs egen statistikk ved å klikke HER.

Powered by Labrador CMS