Flest ledige i Oslo finnes i aldersgruppen mellom 30 og 39 år. — Å bli arbeidsledig da er ekstra sårbart og kan ramme hele familier, sier Nav-direktør Sonja Skinnarland.

Nedstengingen av Oslo: Har nå tre ganger så mange arbeidsledige som på samme tid i fjor

Nedstengingen av Oslo og omegn sist helg slo kraftig ut på allerede rekordhøye arbeidsledighetstall. På en uke ble nær 1.400 personer uten arbeid i en by som fra før har tre ganger så høy ledighet som for ett år siden.

Publisert

— Vi ser at ledigheten i januar særlig økte i etterkant av koronarestriksjonene som ble iverksatt 23. januar i forbindelse med virusmutasjonen som ble oppdaget i Nordre Follo, sier Oslos Nav-direktør Sonja Skinnarland.

I januar har 6.590 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos Nav Oslo. Dette er en økning på 3.828 personer sammenlignet med desember.

Butikkstenging ga økte permitteringer

Det er nå tre ganger så mange helt eller delvis ledige i Oslo nå sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, før koronapandemien traff Norge. 25.524 er registrert som helt ledige, mens 10.451 er registrert som delvis ledige, opplyser Nav Oslo.

— Som en av de ti nedstengte kommunene opplever hovedstaden nå en økning i antall permitteringer, spesielt innenfor varehandel da mange av butikkene holder stengt som følge av restriksjonene, sier Skinnarland.

— Flere bedrifter har også varslet om permitteringer som foreløpig ikke er satt i verk ennå, og vi følger situasjonen nøye.

— Ledigheten kan ramme hele familier

Det er høyest ledighet for de mellom 20-24 år med 7,7 prosent, deretter følger de mellom 30-39 år og de mellom 25-29 år med henholdsvis med 7,6 og 7,1 prosent.

– Unge er særlig utsatt for å bli langtidsledige i perioder med høy ledighet slik som nå, og rammes hardt i perioden de skal få fotfeste i arbeidslivet. Det kan føre til at de over lengre tid får vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet, sier Sonja Skinnarland

— Samtidig bekymrer det meg at det er flest ledige, i antall, i alderen 30-39 år. Flere i denne gruppen er i ferd med å etablere seg med både bolig og barn, og det å bli arbeidsledig da er ekstra sårbart og kan ramme hele familier.

— Om alle de varslede permitteringene faktiske ender i permitteringer gjenstår å se, og avhenger av om de strenge tiltakene forlenges over tid. Mye kan endre seg i løpet av kort tid slik situasjonen er nå, sier Oslos Nav-direktør.

Oslo har landets høyeste ledighet

Gjennom hele koronapandemien har Oslo vært fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige, noe som fortsatt gjelder i januar. 6,4 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, mens 2,6 prosent er delvis ledige. Tilsvarende tall for landet er 4,4 og 2,2 prosent.

— Arbeidsledigheten i byen vår er nær tre ganger så høy som på samme tid i fjor. Vi er i full beredskap, og siden Oslo har vært under press i lang tid er det naturlig at vi i NAV i Oslo har rigget oss godt for dette. Vi har blant annet et eget innsatsteam som håndterer alle permitterte i Oslo, sier Sonja Skinnarland.

De nye ledighetstallene viser at det er flest helt ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 7.027 personer, som er en økning på 227 personer fra desember 2020. Deretter følger yrkesgruppene butikk- og salgsarbeid med 3.385 personer og serviceyrker og annet arbeid med 3.313 personer.

Sammenlignet med desembertallene ser vi at:

  • Reiseliv og transport: Antall helt ledige har økt med 227 personer, mens delvis ledige har sunket med 248 personer.
  • Butikk- og salgsarbeid: Antall helt ledige har økt med 1.182 personer, mens delvis ledige har sunket med 81 personer.
  • Serviceyrker og annet arbeid: Antall helt ledige har økt med 390 personer, mens delvis ledige har sunket med 157 personer.
Powered by Labrador CMS