Det er kun i Oslo det er tegn til at flere kan benytte seg av kollektivt uten tap av reisetid, ifølge Naf.

– Til tross for at bompengene øker, lykkes de ikke med å redusere reisetiden

De siste to årene har andelen som kun bruker kollektivt, økt med tre prosentpoeng, ifølge Naf. Nesten seks av ti sier de får økt reisetid med kollektiv transport. Hovedstaden utmerker seg imidlertid blant byene i landet.

Publisert

I flere av de største byområdene står tallene stille sammenlignet med for to år siden, viser Nafs Trafikantbarometer for 2023. 

15 prosent svarer i år at de kun reiser kollektivt til jobb eller skole. 12 prosent svarte det samme i 2021.

– Lykkes ikke

– Til tross for at bompengene øker og politikerne i byene sier de vil få flere til å reise kollektivt, lykkes de ikke med å redusere reisetiden med buss, trikk og tog, påpeker pressesjef Ingunn Handagard i Naf.

Samtidig som kollektivbruken nærmest står på stedet hvil, har bompengeregningene til nordmenn økt med 21 prosent det siste året, ifølge tall fra Fremtind Service

Elbilister hjemmehørende i Oslo betalte i snitt 444 kroner i måneden i bompenger første halvår 2023.

Oslo utmerker seg

Det er også kun i Oslo at man ser tegn til at noen flere kan benytte seg av kollektivt uten at man taper reisetid. 43 prosent svarer at kollektiv øker reisetiden, som er 2 prosentpoeng lavere enn i 2021.

I Stavanger, der det ble lovet gratis buss, tog eller båt for folkeregistrerte innbyggere, sier flest – med 64 prosent – at reisetiden blir lenger med kollektivt.

I Bergen svarer 57 prosent det samme, som er samme andel som for to år siden. Både i Trondheim, Stavanger og Tromsø svarer flere nå enn før at kollektivtransport øker reisetiden.

Undersøkelsen Trafikantbarometeret baserer seg på, er utført av Norstat med 4242 deltakende personer fra hele landet.

Powered by Labrador CMS