Her er Oslos nye kirkeverge

Kirkelig fellesråd i Oslo har vedtatt å ansette Kjetil Haga som ny kirkeverge i Oslo. Haga kommer fra stillingen som divisjonsdirektør i Blå Kors Norge.

Publisert

– Vi er meget fornøyde med at Haga vil bli kirkeverge. Vedtaket i fellesrådet var enstemmig. Han er rett mann for denne viktige lederstillingen i kirken, sier Jostein Vevatne, valgt leder av Kirkelig fellesråd i Oslo.

Haga er utdannet teolog og har mastergrad i organisasjon og ledelse. Før han kom til Blå Kors Norge har han hatt lederstillinger i frivillig sektor (KFUK og KFUM), helsesektoren (Sykehuset i Østfold) og Den norske kirke (Kirkefagsjef i Borg og domprost i Tunsberg).

– Det har vært en lang prosess å finne ny kirkeverge. Vi er trygge på at vi med Haga får en lagleder som vil møte fremtidens mange utfordringer til beste for kirkens oppdrag. Haga har arbeidet mye med endringsledelse og omstilling, det var erfaringer vi var opptatt av å finne hos vår nye leder, sier Jostein Vevatne, i en pressemelding.

– Levende og nær kirke

Kjetil Haga takker for tilliten og gleder seg til å begynne:

– Jeg har søkt på denne stillingen fordi jeg sammen med alle gode medarbeidere i Oslo-kirken vil jobbe for å virkeliggjøre visjonen om å være en levende, nær og tilgjengelig kirke i denne byen.

Haga er opptatt av å ta tak i arbeidsforholdene i byens kirker.

– Å være kirke handler om det som skjer lokalt, og mitt mål er å jobbe for gode rammevilkår og ryddige arbeidsforhold for de 39 menighetene i byen. Det er viktig at vi løfter frem alt det positive som skjer og jobber godt sammen, slik at vi får brukt ressurser, kompetanse og engasjement på en best mulig måte.

Powered by Labrador CMS