Over 40 prosent oppgir at de ikke får nødvendig hjelp til å håndtere utagerende elever.

Oslolærere etterlyser hjelp for utagerende elever

Fire av ti Oslo-lærere sier at klasser eller trinn på egen skole ikke får nødvendig hjelp når elever utagerer.

Publisert

Mellom 2015 og 2019 var det en femdobling i rapporterte volds- og trusselhendelser mot ansatte i Oslo-skolen. Noe av det kan skyldes bedre rapportering. Men vold og trusler i skolen har vært økende over tid, skriver Aftenposten.

Ifølge en undersøkelse fra Utdanningsforbundet i Oslo kjenner mange lærere til klasser eller trinn på sin skole som har elever med utagerende atferd. Over 40 prosent oppgir at de ikke får nødvendig hjelp.

– Det største problemet er at de som sitter på toppen, snakker om forebygging også når det handler om akutte situasjoner, sier Jorunn Folkvord i Utdanningsforbundet.

Lærerne må få hjelp

Hun mener at forebyggende arbeid er fint.

– Men når feiekoster og stoler flyr gjennom rommet, må en lærer få hjelp til håndtere situasjonen der og da.

Maria Tandberg, seksjonssjef for HMS og beredskap i utdanningsetaten, skriver til Aftenposten at etaten jobber med å sikre at lærerne i Oslo-skolen lærer hvordan de skal håndtere vanskelige situasjoner. Det utvikles også egne programmer som skal støtte oppunder dette arbeidet.

VårtOslo har nylig utviklet en app for avisen. iPhone-brukere kan laste ned appen i App Store. Alle andre brukere kan laste den ned i Google Play.

Powered by Labrador CMS