Bakgrunnen for forslaget var at bare halvparten av matavfallet havnet i grønne poser. Og kun 30 prosent av plastavfallet i riktige poser.

Oslo kommune dropper forslag om gi folk opptil 12.230 kroner i søppelgebyr

Byrådet i Oslo dropper forslaget om å ilegge folk gebyr for å sortere søppel feil. Forslaget kom etter ønske fra renovasjons- og gjenvinningsetaten, men har møtt mye motbør.

Publisert

Forslaget til ny renovasjonsforskrift skulle vært lagt fram for bystyret torsdag, men saken er blitt trukket. Den nye forskriften åpnet for å gi inntil 12.230 kroner i gebyr for brudd på reglene.

Kommunen skal nå revurdere hvordan man går videre med ny renovasjonsforskrift, opplyser byrådsavdeling for miljø og samferdsel til NRK.

Mat- og plastavfall-problem

Renovasjons- og gjenvinningsetaten avdekket i sin avfallsanalyse i fjor at bare halvparten av matavfallet i søppelbeholderen havnet i grønne poser. Og kun 30 prosent av plastavfallet ble kastet i riktige poser.

Nå ønsker etaten muligheten til å gi et gebyr ved "alvorlige og gjentatte handlinger", for å synliggjøre prinsippet om at «forurenser betaler», oppgir kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen.

– For eksempel kunne det vært aktuelt dersom noen fyller avfallsbeholderen sin med farlig avfall/byggavfall fra oppussing og ikke ordner dette etter at vi har gitt skriftlig tilbakemelding. Da kan vi i teorien ilegge ekstragebyret, sier Fredriksen.

Endring i forurensningsloven

Det er en endring i forurensningsloven som åpner for at kommunene kan gi slike gebyrer. Den formelle fullmakten foreligger imidlertid ennå ikke, og det fikk kommunen beskjed om fra Miljødirektoratet tidligere denne uken. Dermed kan ikke kommunen vedta nye forskrifter med dette punktet ennå.

Muligheten er derfor til stede for at forslaget kan komme opp på nytt ved en senere anledning.

Powered by Labrador CMS