– Det ser ut til at vi har fått en overkapasitet i byene. Samtidig har vi fått en dårligere oversikt over det totale drosjetilbudet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen stanser frislippet i drosjenæringen – vil stille krav om taksameter, kompetanse og taklampe

– Nå har vi besluttet å sende på høring en rekke krav som sammen vil bidra til å stanse frislippet i drosjemarkedet som den forrige regjeringen la opp til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Publisert

Regjeringen vil rydde opp i drosjenæringen. Et forslag med flere nye krav til næringen blir om kort tid sendt på høring.

– Regjeringen ønsker en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge og sjåførene har en jobb de kan leve av. Vi skal ha en trygg pasient- og skoletransport, og et godt drosjetilbud i distriktene. Nå har vi besluttet å sende på høring en rekke krav som sammen vil bidra til å stanse frislippet i drosjemarkedet som den forrige regjeringen la opp til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Økt risiko for svart virksomhet

For ett år siden innførte forrige regjering nye regler for drosjenæringen. Det innebar blant annet et frislipp i antall løyvehavere, fjerning av behovsprøving og fjerning av krav om tilknytning til drosjesentral. I løpet av det siste året er det utstedt over 4000 nye drosjeløyver.

– Det ser ut til at vi har fått en overkapasitet i byene. Samtidig har vi fått en dårligere oversikt over det totale drosjetilbudet. Vi ser også en økt risiko for svart virksomhet. Dette vil regjeringen nå gjøre noe med, sier Nygård i en pressemelding.

Vil kreve taksameter

Regjeringen jobber med et langsiktige drosjeregelverk og krav som kan innføres på kortere sikt. Blant annet ønsker regjeringen at det fortsatt skal stilles krav til taksameter i drosjer.

– Taksameter i drosjene er viktig for å sikre at myndighetene har mulighet til å føre kontroll med inntjeningen, redusere den svarte økonomien, sikre at kundene får riktig pris og en ryddig drosjenæring, sier Nygård.

Kompetansekrav til løyvehavere

Regjeringen ønsker også å stille flere krav til drosjenæringen. Blant annet krav om kompetanse for løyvehavere.

– Det er i dag ingen kompetansekrav til løyvehavere, kun til sjåfører. Det mener vi er problematisk. Hvilke krav som stilles til løyvehavere har avgjørende betydning for å sikre at vi har seriøse aktører i næringen. Derfor vil vi så raskt som mulig se på muligheten for å innføre slike krav, sier Nygård.

Vil ha taklampe

Videre vil regjeringen innføre ytterligere krav til løyvehavere.

– Vi ønsker å innføre krav om bankgaranti, gjeninnføre krav til taklampe og forsterke kravet om registrering av kjøretøyet som drosje i kjøretøyregisteret. Vi vil videre vurdere andre dokumentasjonskrav til løyvehavere. Alle disse kravene vil bidra til å stanse frislippet i drosjenæringen, sier Nygård.

Forslag til endringer i drosjeregelverket vil så fort som mulig bli sendt på høring.

Powered by Labrador CMS