Byrådet bremser kommersialiseringen av barnehager. Foto/illustrasjon: Susanne Skaug

– Det er god butikk for barnehagene å ha sugerør ned i kommunekassa

Publisert

Barnehager skal ikke være big business. Nå bremser byrådet kommersialiseringen og sørger for at foreldrebetaling og offentlige tilskudd ikke ender opp hos velferdsprofitører i skatteparadiser.

På Sørengautstikkeren ligger Sørenga barnehage, som eies av Oslo kommune. I barnehagen er det 60 barn, fordelt på to avdelinger. I 2012 satte det daværende byrådet driften av den kommuneeide barnehagen ut til Norlandiakonsernet, etter anbud.

Anbudsutsettingen var omstridt. Foreldre oppfordret barnehageaktører til ikke å delta i anbudskonkurransen om syv barnehager. Nærmere 400 foreldre og barn møtte opp utenfor Norlandias kontorer i Rådhusgata, i håp om at selskapet ikke ville legge inn anbud på barnehagene deres. Det var forgjeves.

Barnehager skal ikke være big business

Parallelt vedtok det daværende borgerlige bystyreflertallet at det ikke skulle bygges en eneste ny kommunal barnehage framover. All utbygging skulle skje i privat regi, et vedtak det rødgrønne flertallet har opphevet. Oslo har per i dag 749 barnehager. 413 av disse er private.

Barnehageansatte gjør en utmerket jobb, helt uavhengig av eierskap. Men barnehager skal ikke være big business. Foreldrebetaling og offentlige tilskudd skal komme barna til gode, ikke ende opp hos velferdsprofitører og i skatteparadiser.

Tok ut 102 millioner i utbytte

Norlandia-brødrene, Kristian og Roger Adolfsen, tok ut 102 millioner kroner i rent utbytte på to år (2015/2016) fra selskapet sitt, Norlandia Care. Samme år solgte medeierne Benn Eidissen og Even Carlsen seg ut av selskapet og satt igjen med en samlet gevinst på 500 millioner kroner. Det er god butikk å ha sugerør ned i kommunekassa.

Kontrakten for driften av Sørenga barnehage går ut 31. juli neste år, og en prosess er nå i gang for at kommunen selv skal ta over driften. Samtidig er det byrådets intensjon også å ta over syv andre barnehager som er anbudsutsatt, men det ligger noe lenger fram i tid, når kontraktene går ut.

Dette er bra, og noe jeg heier på.

Powered by Labrador CMS