Mathilde Tybring-Gjedde ber byrådet bruke sommerskole-støtten i bydeler som har vært spesielt utsatt i pandemien.

Mathilde Tybring-Gjedde vil bruke støtte til sommerskolen i særlig koronarammete bydeler

– Jeg forventer at byrådet prioriterer disse pengene riktig. Vi trenger flere kursplasser i bydeler som har hatt mye hjemmeskole, sier Høyre-politikeren.

Publisert

Oslo kommune får 54 millioner kroner i statlig støtte til sommerskole. Mathilde Tybring-Gjedde (H) mener pengene bør gå til flere kursplasser i koronarammede bydeler.

Tidligere denne uken ble det kjent at regjeringen bevilger 500 millioner kroner til kommuner som skal arrangere sommerskole.

Forventer riktig prioritering

Oslo får over 54 millioner kroner. Byrådet i Oslo må påta seg ansvaret for at kursplassene er skjevt fordelt slik det står i dag, sier Tybring-Gjedde, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, til Aftenposten.

– Jeg forventer at byrådet prioriterer disse pengene riktig. Vi trenger flere kursplasser i bydeler som har hatt mye hjemmeskole. Videre trenger vi flere kursplasser i lesing og regning for de yngste elevene, sier hun.

Motivasjon er viktigst for skolebyråden

Sommerskolekursene er skjevfordelt på bydelsnivå, har skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) erkjent overfor Aftenposten. Men hun advarer mot å gjøre sommerskolen likere vanlig undervisning.

— Sommerskolens store styrke er at de klarer å sette sammen kurs på måter som virker motiverende for elevene. Jeg vil advare mot å bryte med denne måten å tenke på og gå tilbake til en mer tradisjonell «skolsk» tilnærming. Da tror jeg vi vil miste mange, sier Thorkildsen.

Powered by Labrador CMS