Dagens inntakssystem er ikke perfekt, men det er det beste vi har mener Saida Begum, Høyres ordførerkandidat i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Er det siste år med fritt skolevalg i Oslo?

Det er ikke klokt å skrote fritt skolevalg på videregående skole og erstatte det med et system som vil fordele elevene etter en politisk vedtatt brøk.

Publisert

Innen 1. mars skal om lag 7000 tiendeklassinger i Oslo føre opp inntil seks ulike videregående skoler de kan tenke seg å gå på, i prioritert rekkefølge. De kan føre opp like mange studieretninger.

Slik har det vært siden 2009, og Høyre mener det er en grunnleggende demokratisk rettighet at elevene i størst mulig grad skal kunne velge hvilken videregående skole de vil søke seg til. Det eneste elevene selv har innflytelse over og kan påvirke, er hvilke karakterer de oppnår.

Derfor støtter Høyre dagens inntakssystem med fritt skolevalg. Går det som byrådet planlegger, kan årets tiendeklassinger være de siste som fritt kan velge videregående skole.

Vil skrote fritt skolevalg

Over tid har det vist seg at om lag sju av ti elever kommet inn på skolen de har satt øverst på lista. Ni av ti kommer inn på studieretningen de har aller øverst. Ved skolestart i fjor høst, kom 63 prosent inn på sitt førstevalg av både skole og studieretning.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen hevder vi i Oslo har «ufritt skolevalg» og at «bare 18 prosent av eleven har gode nok karakterer til å kunne velge skole fritt.

Det er ingen hemmelighet at SV vil skrote fritt skolevalg. Derfor har byrådet satt ned et utvalg som først i januar neste år, i god tid etter valget, skal gi sine anbefalinger om hva fritt skolevalg skal erstattes med.

I mellomtiden forsøker byrådspartiene å skape et inntrykk av at de holder døra på gløtt for at dagens ordning kan videreføres. Det står med all respekt ikke til troende.

Dysser ned sine egentlig ønsker

SV sier de ønsker et inntakssystem «som gir flere elever reelle valgmuligheter». Samtidig vil de innføre en inntaksmodell som «gir en jevnere fordeling på den enkelte skole når det gjelder kjønn og sosial bakgrunn» og som «i større grad skaper mangfold i elevmassen».

Hvordan kan flere elever få reelle valgmuligheter når foreldrenes utdanning og inntekt skal være med å avgjøre hvilken skole barna kommer inn på? Hvordan kan flere elever få reelle valgmuligheter når SV og byrådet åpner for å stenge mange ute som har stått på for å få gode karakterer? Fordi de tilfeldigvis har feil kjønn og derfor ikke bidrar til en ønsket «mangfoldige elevsammensetningen» på hver enkelt skole...  Dette sier SV og byrådspartiene ingenting om.

Jeg skjønner godt at SV og byrådet gjør så godt de kan når de forsøker å dysse ned hva de egentlig ønsker og later som de holder døra på gløtt for at dagens ordning kan bestå.

Skoleinntak etter politisk brøk

Dagens system er ikke perfekt. Intet system er det, men det betyr ikke at det er klokt å skrote dagens ordning. I hvert fall ikke når man vil fordele elevene etter en politisk vedtatt brøk, for å tvinge gjennom en «mer mangfoldig elevsammensetning ved alle de videregående skolene når det gjelder karakterer, levekår og kjønn», som er utvalgets mandat.

Rektor ved Nydalen videregående skole sier det vil være en gavepakke til de private skolene i Oslo om byrådet tar bort de unges valgfrihet. Jeg tror hun har rett, for det finnes mange foreldre over hele byen som uten å blunke vil sende barna på privat videregående skole, om elevene i fremtiden ikke får plass der de ønsker, fordi de er jenter eller fordi foreldrene deres har god utdannelse og inntekt.

Nydalen er en av de mest populærere skolene i Oslo, og rektor forteller at de har søkere og elever fra hele byen. Det er dette mangfoldet, med motiverte elever og lærere vi risikerer å tape ved å gå bort fra fritt skolevalg. Det gjør at alle videregående skoler i Oslo er tilgjengelige for alle elever, uavhengig av hvor de bor i byen.

Det mest rettferdige systemet

Jeg har til gode å møte en elev som ønsker et annet inntakssystem. Jeg var nylig på Bjerke videregående skole og snakket med Richard som går andreåret. Han sa han rett og slett ikke skjønner hvorfor dette i det hele tatt skal være en diskusjon.

Han har et veldig godt poeng. Dagens ordning er, tross sine svakheter, bedre og mer rettferdig enn noe annet kjent alternativ. Høyre er, i motsetning til byrådspartiene, for kunnskap både i og om skolen.

Vi har ikke noe imot at det settes ned et utvalg for å se hvilke endringer man kan gjøre for å gi skoler som sliter med dårlig omdømme og få søkere en ny start eller hvilke tiltak som vil gi faglig svake elever et sårt tiltrengt løft.

Høyre er derimot ikke tilhenger av et utvalg som har som mål å virkeliggjøre venstresidens gamle ideal om at alle skolene skal fungere som møteplasser for folk fra ulike miljøer. Høyre er ikke tilhengere av at elevens kjønn skal avgjøre skolevalget. Vi er heller ikke tilhengerer av at elevene skal oppleve at deres foreldres skolevalg skal telle negativt når de selv søker seg til videregående.

Powered by Labrador CMS