Rusmisbruk førte til 58 dødsfall i Oslo i fjor. Foto: Christian Vassdal

Byrådet i Oslo satser ikke nok på rusomsorg

Publisert

Byrådet har aldri hatt et større budsjett å fordele. Likevel prioriterer de ikke hjelp til dem som trenger det mest.

Hverdagen for de rusavhengige i hovedstaden er ikke lett. Midler til behandling, hjelp og ettervern til disse bør derfor være tungtveiende når politikerne på Rådhuset skal banke gjennom byens budsjett for 2018. Dessverre maktet ikke byrådspartiene å prioritere rusomsorgen i sitt budsjettforslag.

Organisasjoner som tilbyr lavterskeltilbud for rusavhengige ble foreslått kuttet av byrådet. Særlig kristne organisasjoner ville fått mindre pengestøtte med byrådets forslag, der man tilsynelatende har satt prinsipielle målsetninger først, uten å ta hensyn til viktigheten av organisasjonens arbeid.

Hjelpen må utvides

Heldigvis foregår det nå en stor satsing på rusomsorg fra Stortingets side, og mange av de midlene som har vært bevilget i statsbudsjettet kommer Oslo til gode. Men i fjor foreslo byrådet å bruke 25 millioner kroner av disse pengene på andre ting. For å redusere ventetiden for behandling og for at tilbudet skal nå ut til flere, er velferdsetatens rammer nødt til å styrkes utover det byrådet foreslår.

Forrige uke la Oslo Venstre frem sitt alternative budsjett for byen. Der øker vi bevilgningene til velferdsetatens arbeid med rusavhengige med 20 millioner. Til frivillige organisasjoner som hjelper rusavhengige, økes bevilgningene med til sammen 11 millioner kroner i vårt alternativ. Arbeidet disse gjør for å hjelpe nåværende og tidligere rusmisbrukere, er uunnværlig. I tillegg foreslår vi å gjøre sprøyterommet døgnåpent.

58 personer døde av overdose i Oslo

Det er lett å tenke at mye allerede er bra i rusomsorgen. Takket være Venstre, har Oslo vært en foregangskommune på feltet. Oslo var første kommune i landet til å tilby legemiddelassistert rehabilitering. “Switch”- kampanjen har fått heroinavhengige til å røyke stoffet i stedet for å injisere det, hvilket sannsynligvis har unngått flere overdosedødsfall.

Likevel kan vi ikke slå oss til ro med status quo, enda mindre et svekket tilbud. Bare i 2015 døde 58 personer av overdose i Oslo, tallet for hele landet er 260.

Heldigvis har Rødt sørget for å reversere noen av de verste kuttene til frivillige organisasjoner, men det er fortsatt ingen satsing på rusomsorg under dette byrådet. I en by der budsjettet aldri har hatt videre rammer, er en satsing på rusomsorgen det minste vi kan gjøre for noen av våre svakeste innbyggere. La oss håpe de rødgrønne snur i bystyret om kort tid.

Powered by Labrador CMS