Mot lyset i Østmarka. Foto: Steinar Saghaug
Mot lyset i Østmarka. Foto: Steinar Saghaug

Store deler av Østmarka skal vernes og blir nasjonalpark

Regjeringen starter verneplanprosessen for en ny bynær nasjonalpark i Østmarka. Om et par år kan nasjonalparken være klar.

Publisert

Østmarka berører kommunene Oslo, Ski, Enebakk, Lørenskog og Rælingen kommuner. Området har rike naturkvaliteter med et stort innslag av gammelskog, og det er registrert 103 ulike rødlistearter i området.

– Norge mangler nasjonalparker i sentrale barskogområder på Østlandet. Verneplanprosessen for Østmarka er et viktig steg videre for å etablere en nasjonalpark i et slikt område, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

50 kvadratkilometer

Det er syv år siden organisasjonen Østmarkas Venner foreslo å opprette en nasjonalpark rett ved hovedstaden.

Miljødirektoratet får i oppdrag å starte den formelle verneplanprosessen. I prosessen skal det utredes ulike alternativer når det gjelder både mulige vernekategorier og avgrensning.

Vern av skog på privateid grunn skal skje gjennom frivillig vern. Størrelsen på parken vil derfor avhenge av hvor mye skog private grunneiere ønsker å verne. Men ifølge Elvestuen blir parken på minst 50 kvadratkilometer.

Vedtak om to år

I Naturmangfoldslovet heter det: «som nasjonalpark kan vernes større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap, og som er uten tyngre naturinngrep». Det finnes i Østmarka, men ikke i Nordmarka, ifølge Aftenposten.

Det vil fattes et endelig vedtak om rundt to års tid.

Powered by Labrador CMS