Kuriøse Oslo-annonser

Folketellingen i 1930 var en omfattende affære. Selv de kongelige måtte innlemmes. Illustrasjon: Håvard Mossige

Er De fillerister, fester, eller konge?

Ved folketellingen i 1930 spurte Det Statistiske Centralbyrå, i dag SSB, om en rekke sider ved folks livssituasjon.

Publisert

For å lette katalogiseringen av yrker ble heftet "Alfabetisk oversikt over almindelige livsstillinger" trykket opp som hjelp for det landsomfattende intervjukorpset.

Her er et utvalg av titler man kunne smykke seg med den gang. Tallet i venstre kolonne viser til den interne punchekoden brukt i hullkortsystemet.

Av kuriøse titler listet opp alfabetisk er for eksempel buljonterningfabrikkarbeider, barkekstraktfabrikkarbeider og selvstendig børstebinder. Eller hva med ciselør hos ciselør?

kuriøse oslo-annonserHåvard Mossige har i boken Erfaren Jomfru Ønskes Strax (som er til salgs) samlet kuriøse annonser fra 1770 til 1970. I denne ukentlige spalten er det gullkorn fra hovedstaden som graves frem fra glemselen.

Kongen måtte også telles

Verdt å merke seg er at stillingene til kong Haakon og kronprins Olav også var med i systemet. Demokratisk og fint: Alle skulle telles!

Om de kongelige faktisk ble spurt; "Og hva er så Deres stilling?" er nok mer usikkert.

Folk måtte kartlegges nøye. Her skulle mor og far stat blant annet vite om man var glætter eller innsåpergutt. Eller om man rett og slett var Kongen eller Kronprinsen i egen høye person.

Unnskyld dette skjemabryderi

Men er De i hermetikknøkkelindustri?

Fører De trikk eller strekker strikk?
Sjef for estetikk i en mosaikkfabrikk?

Er De dikter, plysser, plugger,
skuffer, glætter eller pugger?

Er De klippfisktester, fester,
eller spise- og valkemester?

Unnskyld min ublu formulering,
men jobber De med gassakkumulering?

Frøken, De er neppe iglekone eller hefterske,
De som er så søt er kanskje sukatsortererske?

Her er statsminister listet opp som et mulig yrke. Mon tro om Venstres statsminister Johan Ludwig Mowinckel ble spurt i folketellingen i 1930? Eller om han vred seg unna og påsto han var trekkspillvirtuos av yrke?

Føler De Dem hjemme i skyteskivebransjen?
Taskenspiller er De ei, på det tar jeg chansen!

Er De leder på en galvaniseringsanstalt?
Hallo, ble De ekkoarbeider da det gjaldt?

Jobber De fast med cocolitt?
Er De rustsjef i hæren blitt?

Bredden av yrker her nord er stor.
Begynte De som plassmajor i fjor?

Evangelist eller fillerister,
eller kanskje er De rett og slett statsminister?

Her finner du flere kuriøse Oslo-annonser.

Powered by Labrador CMS