De neste dagene inntar Heimevernet hovedstaden for fullt. Her ser et par heimevernssoldater ut over Oslofjorden ved en tidligere anledning.

Igangsetter «Øvelse Hovedstad»: – Et av de viktigste målene

Fra valgnatten av, vil tusenvis av soldater sin tilstedeværelse merkes i Oslo.

Publisert

Som tidligere omtalt, skjer dette i forbindelse med en øvelse i regi av Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 (HV-02).

Øvelsen, som har fått navn «Øvelse Hovedstad», gjennomføres fra natt til 12. september til 15. september i og rundt Oslo. Dette for å øve på å beskytte Oslos innbyggere gjennom å trene på krisesituasjoner, ifølge en pressemelding fra beredskapsetaten i Oslo kommune.

Vil merkes

Det påpekes at man vil merke at det er flere militære i byen, men understrekes likevel at øvelsen skal gjennomføres på en måte som er til minst mulig ulempe for sivilbefolkningen. 

I tillegg vil alt som skjer i forbindelse med øvelsen være godt skiltet og merket, slik at det fremstår tydelig for publikum hva som skjer i sammenheng med denne.

– Dette er en verdifull øvelse for kommunen for å styrke samvirket med sentrale samarbeidsaktører, uttaler beredskapssjef i Oslo kommune, Ann Kristin Brunborg.

– Et av de viktigste målene med øvelsen er å tydeliggjøre ansvar, roller og myndighet blant totalforsvarsaktører, samt øve kommunikasjon og evne til koordinering og samarbeid på tvers av etater i regionen, legger hun til.

Mange deltar

Beredskapsetaten og Oslo Havn deltar i øvelsen på vegne av Oslo kommune.

Foruten Heimevernet med sine 3000 soldater, vil rundt 830 personer fra Sivilforsvaret også øve. Røde Kors, Statsforvalteren, Statens vegvesen, Bane Nor, Stortinget, Viken fylkeskommune med flere deltar også.

«Det vil være øvinger med soldater som patruljerer, gjennomfører veikontroller og sikrer objekter, både på dagtid og om natten. Det kan også være noe løsammunisjon (ildmarkeringsmidler) som vil høres. Dette vil hovedsakelig være aktuelt på dagtid utenfor befolkningstette områder og skal varsles i forkant», forklarer beredskapsetaten om øvelsen.

Øvingsaktiviteten vil i hovedsak foregå i Oslo, Bærum, Ullensaker og Lillestrøm kommuner. I hovedstaden vil soldater være synlige i bybildet, og enkelte steder kan trafikkavviklingen bli påvirket.

Powered by Labrador CMS