DEBATT

Vi trenger å rekruttere mange flere til arbeid i eldreomsorgen, sier Jon Reidar Øyan (AP).

Helsefagarbeidere 70.000 opp i lønn. – En investering i sykehjemsansatte er en investering i god eldreomsorg

Trygge og gode arbeidsvilkår vil bidrar til gode tjenester for de eldre. Målet er en best mulig, ikke billigst mulig eldreomsorg. Da må kommunen ha hånda på rattet.

Publisert

I budsjettet som ble lagt fram på onsdag denne uka varslet byrådet at nå setter vi punktum for at de kommersielle aktørene skal drive sykehjem i Oslo. Vi mener en investering i sykehjemsansatte er en investering i god eldreomsorg.

Trygge og gode arbeidsvilkår vil også bidra til å gi gode tjenester for de eldre, samtidig som kommunale sykehjem sikrer bedre overgang fra hjemmetjenester til sykehjem eller helsehus.

I et oppslag her i VårtOslo raljerer Venstres gruppeleder, Hallstein Bjercke rundt byrådets beslutning om å kaste kommersielle aktører ut fra sykehjemmene. Selvsagt med en negativ tilnærming, det var like forventet som at byrådet gjennomfører det vi har varslet på dette området i byrådsplattformen.

Ikke spekulasjonsobjekt

Koronapandemien har vist oss hvor avhengig vi er av en sterk offentlig helsetjeneste. Innen utgangen av 2023 vil alle sykehjem i Oslo være drevet av Oslo kommune eller ideelle aktører, som Kirkens bymisjon, Lovisenberg og Diakonhjemmet.

Dermed vil det være slutt på at sykehjem drives av kommersielle aktører. Sykehjem skal ikke være spekulasjonsobjekter for investorer. Eldreomsorg er en offentlig oppgave, ikke noe man skal outsource til kommersielle aktører og tjene penger på.

Så lenge Arbeiderpartiet styrer vil kommersielle aktører ikke ha noen fremtid som driftere av sykehjem. Det vil derimot private ideelle aktører – deres posisjon styrker vi.

Trygge og gode arbeidsvilkår

Om ti år har antall eldre over 80 år i Oslo doblet seg. Vi gleder oss over at vi lever lenger og at Oslo får flere eldre. Men det stiller også store krav til oss som er politikere nå.

Vi trenger å rekruttere mange flere til arbeid i eldreomsorgen. Når vi nå tar tilbake driften av mange sykehjem, får sykehjemsansatte bedre lønns- og arbeidsvilkår, tryggere arbeidsforhold og bedre pensjonsopptjening.

Går kraftig opp i lønn

De fleste vil gå opp med minst 50 000 kroner i lønn. Alle ansatte vil få turnustillegg. De vil få et mer omfattende avtaleverk som gir de bedre stillingsvern.

På de sykehjemmene vi har tatt tilbake har helsefagarbeidere i snitt gått opp mer enn 70.000 kroner i året i lønn, og sikres en anstendig pensjon. Dette omtaler Venstres gruppeleder som tullete og unødvendig sosialisme.

Bedre tjenester

Arbeiderpartiet mener derimot at en investering i sykehjemsansatte er en investering i god eldreomsorg. Trygge og gode arbeidsvilkår vil også bidra til å gi gode tjenester for de eldre. Målet vårt er en best mulig, ikke billigst mulig eldreomsorg. Da må kommunen ha hånda på rattet.

Powered by Labrador CMS