"Lover innbyggerne lavere strømpris" var tittelen på et VG-utspill fra næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Men nå avviser Evensen at det var det de to mente.

Næringsbyråden avviser at hun lovet oslofolk billigere strøm: - Rart hvis det er inntrykket som er skapt

Det ligger an til politisk oppvask etter at næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i et VG-utspill lovet Oslos innbyggere lavere strømpris. — Ser ut til å ha vært en ren bløff, mener Høyre.

Publisert

— Oslo kommune er gjennom vårt 100 prosent eierskap i Hafslund Eco, Norges nest største kraftprodusent, bare Statkraft er større. Det skal vi utnytte ved å gi kundene lavere pris, sa Raymond Johansen (Ap) til VG 18. februar.

Men nå er det visst likevel ikke korrekt at byrådet gjennom Oslo kommunes heleide strømselskap, Hafslund, skal senke strømprisene for byens innbyggere.

— Det er ikke det vi sier

Det kom frem da næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) svarte på spørsmål i bystyrets finansutvalg torsdag kveld.

— Jeg synes det er litt rart hvis det der det inntrykket som er skapt, for det er jo ikke det vi sier. Det vi sier er at vi ønsker en endring i kraftbransjen, sa næringsbyråden til byens finanspolitikere.

I andre enden av møtebordet satt finansutvalgets nestleder, Per-Trygve Hoff (H), og ville ha svar på hva Evensen og Raymond Johansen egentlig hadde ment med sitt VG-utspill.

— Inntrykket vi fikk fra VG-oppslaget var at nå blir det et stort overskudd til Oslo som kraftkommune, og at dette vil byrådet bruke til å skaffe innbyggerne billigere strøm. Det ble skapt ganske store forventninger om at overskuddet skal komme strømkundene til gode, sa Hoff til næringsbyråden.

— I all beskjedenhet et godt forslag

Men å skaffe oslofolk billigere strøm gjennom å senke prisene i kommunalt eide Hafslund var altså aldri egentlig meningen med VG-utspillet, ifølge næringsbyråden.

— Vi ønsker å påvirke regjeringen til å endre grunnrentebeskatningen, slik at man kan tilby forutsigbarhet og at det forhåpentligvis vil gi lavere priser enn de rekordene vi ser nå. Jeg mener det er en viktig debatt, og i all beskjedenhet, et godt forslag, svarte Victoria Marie Evensen.

Det er forventet at overskuddet i kommunalt eide Hafslund blir langt høyere enn budsjettert. Med høye strømpriser kan overskuddet I Hafslund ende på over to milliarder kroner etter skatt, altså nærmere 500 millioner høyere enn antatt.

Dermed øker også utbyttet byrådet har budsjettert med, som ligger på 80 prosent av Hafslunds overskudd.

— Ser ut til å være en ren bløff

— Høyre delte manges forventning da vi ba næringsbyråd Evensen orientere om hva hun og byrådsleder Raymond Johansen hadde i ermet for Oslos strømkunder, sier Per-Trygve Hoff.

Nestleder i bystyrets finansutvalg, Per-Trygve Hoff (H).

— I VG-oppslaget fortalte de jo om de eksrtaordinært høye inntektene fra Hafslund, og Evensen og Johansen ga inntrykk av at byrådet tok initiativ til å gjøre situasjonen lettere for Hafslunds strømkunder.

— Dessverre ser det ut til å ha vært en ren bløff, sier Høyres finanspolitiker.

I VG-saken blir Victoria Marie Evensen sitert på at kommunalt eide Hafslund skal tilby en mer forutsigbar fastpris til sine strømkunder.

Men i finansutvalget torsdag kveld kom hun med en presisering på at byrådet ikke vil instruere Hafslund.

— Det er ingen god løsning at kommunen, gjennom sitt eierskap, instruerer selskapene til å tilby billigere strøm til byens innbyggere. Å involvere seg direkte i driften er ikke i samsvar med god eierskapsutførelse, sa Evensen.

Hun mente også at det er staten og regjeringen som må ta ansvar for å kompensere strømkunder for de ekstraordinært høye prisene.

— Spørrerunden med Evensen ble absurd

— Strømpriskrisen er et nasjonalt problem og kompensasjonsordningene må derfor være nasjonale. Men samtidig mener jeg vi må kunne utfordre kraftbransjen til å se på nye løsninger som kan skape større forutsigbarhet, sa næringsbyråden.

— Derfor har vi sagt at vi vil se på mulighetene som ligger i å koble vannkraftprodusenter direkte til forbrukerne, for å unngå eventuelt fordyrende mellomledd, og for å kunne tilby langsiktige strømavtaler med forutsigbare strømpriser, sa Victoria Marie Evensen.

Per-Trygve Hoff reagerer kraftig på at Oslos innbyggere likevel ikke kan forvente seg lavere strømpriser fra det kommunalt eide kraftselskapet.

— Spørrerunden med næringsbyråden i finansutvalget ble nokså absurd, mener Høyre-politikeren.

— Det eneste som er igjen av løftet om lavere strømpris til osolofolk er at byrådet vil presse på for å få en regelendring, slik at flere kan få fastpriskontrakter på industrivilkår, sier han.

— Dessverre kan ingen oslofolk forvente lettelser i stramme strømbudsjetter, eller andre tiltak fra byrådet som kan hjelpe folk med strømregningene, sier Per-Trygve Hoff.

Powered by Labrador CMS