Arbeiderpartiet lovte før valget å forby innleie som fortrenger faste ansettelser. Nå fremmer arbeidsminister et forslag om forbud i Oslo, Viken og Vestfold.
Arbeiderpartiet lovte før valget å forby innleie som fortrenger faste ansettelser. Nå fremmer arbeidsminister et forslag om forbud i Oslo, Viken og Vestfold.

Regjeringen vil forby innleid arbeidskraft på byggeplasser i Oslo

Byggebransjen skal ikke lenger kunne leie inn arbeidskraft gjennom bemanningsselskaper i Oslo, Viken og Vestfold, ifølge regjeringen.

Publisert

Arbeiderpartiet lovte før valget å forby innleie som fortrenger faste ansettelser.

Nå foreslår arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) å stramme inn, men kun i byggebransjen og kun i østlandsområdet – Oslo, Viken og Vestfold.

— Det er fordi dette området regnes som ett arbeidsmarked, sier Tajik til NRK.

Flere innstramminger

Hun viser til at omfanget av innleie i denne bransjen er nesten dobbelt så stort i Oslo-området som i resten av landet.

— Derfor ser vi behovet for å avgrense dette geografisk, men vi vil følge nøye med på hvordan omfanget av innleie utvikler seg også ellers i landet, sier hun.

NHO er skeptiske til regjeringens forbud: — Vi ønsker også faste ansettelser, men bedriftene må ha en viss form for fleksibilitet, sier Nina Melsom i NHO.
NHO er skeptiske til regjeringens forbud: — Vi ønsker også faste ansettelser, men bedriftene må ha en viss form for fleksibilitet, sier Nina Melsom i NHO.

Regjeringen mener at bruk av innleie fra bemanningsforetak i utgangspunktet avgrenses til vikartilfeller. Onsdag legger de ut på høring forslag til følgende innstramminger:

  • Forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold
  • Oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter
  • Gi innleide flere rettigheter, som for eksempel utvide retten til å bli fast ansatt etter en viss tid som innleid til å gjelde flere tilfeller, og korte ned tiden før rettigheten inntreffer
  • Innføre en godkjenningsordning for å bli kvitt bemanningsforetak som driver useriøst
  • Tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise. Innstramminger av innleieregelverket kan innebære økt risiko for omgåelser der innleie betegnes som entreprise eller bemanningsentreprise, og loven bør derfor tydeliggjøres

Bekymring i NHO

NHO frykter at forbud mot innleie kan føre til at bedrifter må si nei til oppdrag, noe som i sin tur kan sette byggeprosjekter i fare.

Direktør for arbeidsliv Nina Melsom har fått høre fra mange bedrifter som er veldig bekymret, og som mener regjeringen går altfor langt.

— Vi ønsker også faste ansettelser, men bedriftene må ha en viss form for fleksibilitet. Man kan ikke ansette ut ifra hva som er arbeidstoppen. Da vil man sitte med mange ansatte på reservebenken, og det vil være veldig lite lønnsomt, sier Melsom til NRK.

Ikke bare byggebransjen i østlandsområdet vil merke innstrammingen, men også mange mindre selskaper vil bli rammet av punktet om å oppheve innleie av midlertidig karakter, mener hun.

Press mot tillitsvalgte

— Vi antar at regjeringen vil åpne for innleie i de tilfellene hvor det er store fagforeninger med innstillingsrett. Hvis det er bare de store bedriftene som får leie inn, vil det bli en konkurranseulempe for små og mellomstore bedrifter. Det rammer også regioner ulikt, sier hun til DN.

Hadia Tajik presiserer overfor FriFagbevegelse at utenom byggebransjen på Østlandet vil det fortsatt være anledning til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer hvis det er reelle vikariater og etter avtale med tillitsvalgte.

Arbeidsministeren vedgår at det kan føre til press på tillitsvalgte.

— Ja, det vil det. Men vi kommer også med et forslag som vil gjøre det enklere for de tillitsvalgte. Vi ber om innspill på et forslag om at ansatte fra et bemanningsbyrå vil ha krav på fast stilling etter to år, selv om vedkommende var innleid etter avtale med de tillitsvalgte. Tidligere var ikke dette mulig, sier hun.

Powered by Labrador CMS