Siri Mittet driver gründervirksomhet på kaffegrut. På Vollebekk fabrikker. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

– Oslofolks forbruk er høyest i verden. Vi må satse mer på gjenbruk, ombruk og reparasjon

På Vollebekk fins en fabrikk med 70 arbeidsplasser og 30 arbeidstreningsplasser som driver med kreativt gjenbruk av ting andre kaster. På ett år har fabrikken gjenbrukt 120 tonn av ulike materialer.

Publisert

Se for deg Oslo som en øy med 670 000 innbyggere uten koblinger til resten av verden. I sum har innbyggerne et fotavtrykk tilsvarende 90 ganger øyas flateareal (SSB). Så en gåte: Hva gjør innbyggerne for å redde øya fra ødeleggelse?

I dag forbrukes det mer enn 2,7 ganger jordas tålegrense. Ikke-fornybare ressurser, som kobber og kobolt, tar snart slutt, vi tømmer verden for arter og vi heter opp kloden med klimagasser. Oslofolks forbruk er blant det høyeste i verden og tilsvarer 11 fotballbaner i areal per person. Hva gjør vi?

Sats på sirkulærøkonomien

Det åpenbare svaret er at oslofolk må redusere forbruket sitt og få et lavere økologisk fotavtrykk. En opprustning av sirkulærøkonomien er en viktig del av løsningen. Vi må gjenbruke, reparere og ombruke mer.

For selv om Oslo kommune har fått stadig bedre resirkuleringssystemer, gjenbrukes fremdeles kun en liten andel av alt vi kaster. Det betyr store mengder ressurser på avveie og store muligheter for å finne nye og gode løsninger for gjenbruk.

Det usorterte restavfallet utgjør størstedelen av husholdningsavfallet. Mesteparten brennes, men kunne blitt reparert, gjenbrukt eller byttet. Det samme gjelder for byggsektoren og for gjenbruk av metaller. Derfor må det satses enda mer på gjenbruk, ombruk og reparasjon.

Anne Dubrau er fabrikksjef på Vollebekk fabrikker. Foto: Privat

Lær av Vollebekk fabrikker

Se for deg en fabrikk bestående av 30 ulike aktører som driver med kreativt gjenbruk av ting andre har kastet. Bedriften Gruten dyrker sopp på gammel kaffegrut, Skandimodern gir gamle møbler et nytt liv, mens Norske mikrohus bygger små hus på hjul. Folk som kanskje har vært lei av å jobbe foran PCen er lykkelige over å ha funnet et praktisk og meningsfylt arbeid.

Siden mars i fjor har det eksistert en slik fabrikk i Oslo, nemlig Vollebekk fabrikker, med over 70 arbeidsplasser og 30 arbeidstreningsplasser. På ett år har det blitt gjenbrukt 120 tonn av ulike materialer.

På Vollebekk fabrikker resirskuleres og fikses gjenstander som ellers ville blitt kastet. Foto: Lillian Bredal Eriksen

Byggets innhold som coworking space og nabolagsarena gjenspeiler ressursene og behovene i bydelen. Når du legger til offentlig privat samarbeid og nærmiljøbygging - da har du Vollebekk fabrikker.

Tilskuddsordninger trengs

Oslo trenger flere større gjenbruks- og reparasjonshus lik Vollebekk fabrikker. Vi i MDG Søndre Nordstrand foreslår derfor at Oslo kommune bidrar med kartlegging, delfinansiering, tilrettelegging og samarbeidsordninger, samt tilskuddsordninger for bedrifter som skaper bærekraftige arbeidsplasser innen sirkulærøkonomien.

Tiltakene vil kunne bidra til både lavere økologisk fotavtrykk, flere arbeidsplasser, nye kreative varer og bedre nabolag. La oss starte å sirkulere inn ressursene nå.

Powered by Labrador CMS