– Dette er ikke noen god dag for Obos, for Nokas, for Vålerenga eller La Sotakiosken leve!, mener skribenten. Foto: André Kjernsli
– Dette er ikke noen god dag for Obos, for Nokas, for Vålerenga eller La Sotakiosken leve!, mener skribenten. Foto: André Kjernsli

– OBOS, Hvorfor prøver dere ikke å lytte til oss, komme i dialog med oss?

Ja, OBOS, vi har merket oss at dere har vært ute i media og beklaget gårsdagens voldshendelse. Det er bra, takk. Men situasjonen er ikke nullstilt med det, alle sår blir ikke leget umiddelbart.

Publisert

Vi på Vålerenga som vil bevare Sotakiosken har fått mye mediaoppmerksomhet. Grunnet gårdagens voldshendelse ble det enda mer oppmerksomhet, en oppmerksomhet som vi ikke ville fått hvis voldshendelsen ikke hadde skjedd. Vi skulle gjerne vært uten den oppmerksomheten.

Jeg regner med at OBOS gjerne skulle vært uten gårsdagens hendelse, det som ledet frem til den og etterspillet. Det har blitt mye negativ medieoppmerksomhet omkring OBOS og ett av prosjektene deres.

Jeg regner med at omdømme betyr noe for dere. Satsingene deres på en Bærekraftpris og Grønt ansvar tyder på det. I så tilfelle har dere tapt omdømme. Dere kan tape enda mer på omdømmesiden. Det er bare å fortsette på samme kurs som nå.

Vi har kjempet før

Jeg minner om at Vålerengatunnelen ble bygget for 40 år siden. Den var den første av motorveitunnelene i Oslo. Det var ingen tilfeldighet at den første tunnelen ble bygget på Vålerenga. Striden forut for tunnelbyggingen var langvarig og intens, men den førte frem.

Vålerenga folk brydde seg den gang, som nå, om nærmiljøet sitt. Vi kjempet den gang og vil kjempe nå. Ønsker dere å bevege dere videre i dette terrenget?

Ja, vi har merket oss at dere har vært ute i media og beklaget gårsdagens voldshendelse. Det er bra, takk. Imidlertid er ikke situasjonen nullstilt med det, alle sår blir ikke leget umiddelbart.

Vår tillit er brutt

Hvorfor ikke prøve å lytte til oss, prøve å komme i dialog med oss? For en tid tilbake signaliserte OBOS ønske om et møte med La Sotakiosken Leve! I mars. Hvorfor vente så lenge mens dere jobber? Hva ønsker dere å oppnå med det?

Vår tillit til OBOS er brutt. Gårsdagens hendelse er bare en del av bakgrunnen. Når deres representant uken før ikke ville diskutere med oss ved Sotakiosken, fordi han ikke ville diskutere med det han kalte gatemenn.

Når OBOS’ representant på stedet refererte til brev som ikke fantes. Når dere får igjennom saker hos plan- og bygningsetaten på to døgn …. da undres folk. Når OBOS representant ved kiosken antyder at naboer har tent på Sotakiosken … Uansett hvem som har prøvd å tenne på den, tar vi sterk avstand fra tankegang og handlemåte. Det kunne vært nevnt flere punkter, men jeg stopper her.

Ingen god dag

Dere ønsker å flytte Sotakiosken, men tåler den det? Flere fagmiljøer mener at den ikke vil tåle det. Når det så topper seg som i går, ja da har dere en vei å gå før tillit kan gjenopprettes og omdømme bygges opp igjen. Husk at det er dere som er den store, ressurssterke aktøren. Vi og andre har en forventning om at dere faktisk opptrer som det.

Ut fra de planene dere har for tomta, så ser det ut til at dere må tilbake til tegnebrettet og starte på nytt. Tegne noe som harmonerer med Vålerengas særpreg. Er dere interessert i dette, så er det fint. Hvis ikke er det sikkert andre som er interessert.

– Dette er ikke noen god dag for Obos, for Nokas, for Vålerenga eller La Sotakiosken leve!

Powered by Labrador CMS