DEBATT

Initiativet «Slipp Botsen Fri» har i mange år satt søkelys på det fantastiske potensialet området representerer.
Initiativet «Slipp Botsen Fri» har i mange år satt søkelys på det fantastiske potensialet området representerer.

– Vi forstår at Oslo trenger soningsplasser nær hovedstaden. Men Grønland trenger god og klok byutvikling

Dersom Oslo Arbeiderparti vedtar denne helgen å gå inn for at betongmurene skal fortsette på Grønland, vil de rage inn i de neste 100 årene. Det er korttenkt og kortsiktig byutvikling.

Fengselet på Grønland kan bli boliger, levende offentlige grønne rom og gode forbindelser for byen. De verneverdige byggene kan få ny bruk og funksjoner til befolkningens beste. Fengselstomta kan bli Oslos forbilde på sosial bærekraft.

Signaturer

  • Slipp Botsen Fri-Initiativet
  • Håvve Fjell
  • Ingvild Hammer
  • Sirkus Xanti v/Sverre Waage
  • Nordic Black Theatre V/ Cliff A. Moustache og Jarl Solberg (91880613)
  • Nordic Black Xpressen – teaterskole
  • KIGO v/Kaja Vardøen
  • Gamlebyen Sport og Fritid v/Alto Braveboy

I stedet snur Oslo AP helt om og går inn for et fortsatt fengsel midt i hjertet av Grønland og langt inn i framtiden. Uten dialog, diskusjon og medvirkning fra og med oss som bor og holder til på Grønland. Hva med Grønlands framtid Oslo AP?

Vi trenger klokskap

Seinest under årsmøtet i 2021 vedtok Oslo AP å satse på en livskraftig byutvikling på Grønland! I mange år allerede hadde Oslo AP ønsket å flytte fengslet fra Grønland:

«Fengslet tar opp et stort areal midt i et av Norges tettest befolkede strøk. Hele området burde vært åpnet opp og gjort om til en spennende og livskraftig del av lokalmiljøet.»

Slik ser Oslo fengsel ut i dag.
Slik ser Oslo fengsel ut i dag.

Vi kan ikke være mer enig. Grønland trenger en god og klok byutvikling basert på barnas og befolknings interesser, reelle behov og ikke minst medvirkning.

Slipp Botsen fri

På årsmøtet i helgen ser det ut til at Oslo AP vil vedta fengsel på Grønland uten å ta diskusjonen.

Initiativet «Slipp Botsen Fri», som et stort nettverk med kulturaktører, har i mange år satt søkelys på det fantastiske potensialet området representerer. Vi har tilbudt befolkningen på Grønland og tilreisende gratis kulturaktiviteter i parken utenfor muren.

Vi har i flere år fått økonomisk støtte fra Kulturdepartementet til å konkretisere konsepter om hvordan den verneverdige delen av fengselet kan få ny bruk til Grønlands beste.

Vil rage i 100 år

Helt siden Botsen stengte, har vi hatt planene klare og bedt Statsbygg om å få ta bygget i bruk midlertidig uten at vi har lykkes.

Vi forstår at Oslo trenger soningsplasser nær hovedstaden. Men Grønland trenger god og klok langsiktig byutvikling. Med dette vedtaket går Oslo AP inn for at betongmurene skal fortsette å rage inn de neste 100 årene.

Det er korttenkt og kortsiktig byutvikling. Oslo AP, start dialogen!

Powered by Labrador CMS