– Å vedta Rødts forslag innebar å sikre at de ansatte i Junior G ikke mottar oppsigelse og slutter fra 1. desember, sier bydelspolitiker Olaf Svorstøl. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Om godtgjøring av lokalpolitikerne og støtte til Junior G-klubben i Gamle Oslo

Bydelsdirektøren i Gamle Oslo foreslo laveste sats på godtgjøring av bydelspolitikerne, mens flertallet i bydelsutvalget vedtok høyeste sats. Hvorfor var dette greit i budsjettprosessen, mens det var ugreit å støtte Junior G-klubben?

Publisert

Til saken om godtgjøring av bydelsutvalgets leder og nestleder, uttaler BU-leder Teodor Bruu (MDG) følgende til VårtOslo:

– Hva blir lønna di nå da, som BU-leder?

– Jeg er opptatt av at godtgjøringene skal ligge på et lavest mulig nivå og regner med jeg får 100.000 eller der omkring. Samtidig er jeg opptatt av at vederlaget skal være på et såpass høyt at vi har råd til å gjøre en best mulig jobb. Men lønna mi får jeg i Grønn Ungdom.

Under møtet i bydelsutvalget den 14. november, foreslo AP, MDG og SV å legge godtgjøringen på høyest mulig nivå. De tre partienes ni representanter stemte for dette, mot stemmene til Rødt, Høyre, FRP og V.

Tradisjonen i Gamle Oslo har vært å godtgjøre BU-leder og nestleder etter laveste nivå. I 2015 foreslo MDG at godtgjøringen skulle ligge på høyeste nivå, men fikk da bare sine egne to stemmer. Dette er første gang leder og nestleder av bydelsutvalget godtgjøres etter høyeste nivå.

MDG, SV og AP snudde

Til saken om Finansiering og drift av Juniorklubben G

Ettersom saken omhandlet Juniorklubben, foreslo Rødt i Oppvekstkomiteen:

«Bydelsutvalget ønsker fortsatt satsing på tiltak for unge mellom 8-14 år i bydelen og at Junior G- klubben kan fortsette med sin nåværende drift innenfor bydelens økonomiske rammer.»

Dette ble vedtatt ENSTEMMIG i komiteen, der alle partiene i bydelsutvalget er representert.

I bydelsutvalget foreslo derimot AP, SV og MDG å stryke dette. Dette ble vedtatt mot stemmene til Rødt, FRP, V og en av de to representantene fra SV.

Nærmest ulovlig

Ap, SV og MDG la fram følgende merknad (som fikk støtte fra AP, MDG, H og en av to representanter fra SV):

«For AP, SV og MDG er det å sikre et godt barne- og ungdomstilbud en av de viktigste prioriteringene våre den neste perioden. Når våre partier stemmer imot dette forslaget er det fordi et slikt forslag må ses i sammenheng med bydelens budsjett for 2020 og programplan for områdeløftet. Begge deler vil behandles i bydelsutvalgets møte i desember».

Rødt er klar over at forslaget må sees i sammenheng med bydelens budsjett for 2020. Nettopp derfor foreslo vi å sende et signal til bydelsdirektøren i budsjettarbeidet. Bydelsdirektøren svarte med å erklære vedtaket for nærmest ulovlig, siden det ikke var saldert. Men hvordan vi skulle kunne saldere, altså balansere budsjettet, i et budsjettforslag vi ikke har fått, er for meg uforståelig.

Ingen spurte om saldering i økningen av godtgjøringen til leder og nestleder. Her foreslo bydelsdirektøren laveste sats, mens bydelsutvalget vedtok høyeste.

Blir oppsigelsene stoppet?

Rødts forslag innebar å støtte at to millioner går fra områdeløftet til Junior G. Å vedta Rødts forslag innebar å sikre at de ansatte i Junior G ikke mottar oppsigelse og slutter fra 1. desember, siden det ikke er vedtatt økonomiske midler til videre drift.

Ikke minst var dette viktig all den tid neste møte i bydelsutvalget er først den 12. desember.

Powered by Labrador CMS