Nå står det ikke lenger noen formelle skanser i veien for å rive Y-blokka. Foto: Helge Høifødt

Fylkesmannen kan ikke stanse riving av Y-blokka

Fylkesmannen har ikke myndighet til å stanse rivingen av Y-blokka og avviser klagene på rivingstillatelsen.

Publisert

– Riving av Y-blokka er i samsvar med statlig arealplan, og Fylkesmannen har ikke hjemmel til å ta klagene til følge, heter det i et brev som er undertegnet av Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann i Oslo og Viken.

Både Fortidsminneforeningen, Norske Arkitekters landsforening, Oslo Arkitektforening og International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) hadde klaget på Oslo kommunes vedtak om å tillate rivingen av bygget i regjeringskvartalet.

Ber om ny vurdering

Fylkesmannen mener vedtaket er juridisk korrekt, slik de også gjorde i november i fjor, men Svarstad Haugland tilføyde da at det vil være sterkt beklagelig om man går videre med rivingen uten at regjeringen har foretatt en ny vurdering av innvendingene. Regjeringen avviste imidlertid raskt at det var kommet til nye momenter som tilsa en ny vurdering.

– Beslutningen er fattet, og tiden er kommet for å gjennomføre vedtaket, konstaterte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrupi en kronikk 30. januar.

Powered by Labrador CMS