Under en tidligere aksjon slo demonstranter ring rundt Y-blokka i regjeringskvartalet. Foto: Støtteaksjone for bevaring av Y-blokka

Rivingstillatelse gitt for Y-blokka

Plan- og bygningsetaten i Oslo har gitt tillatelse til at rivingen av Y-blokka kan starte, men ber likevel Statsbygg om å vente med rivingen.

Publisert

Etaten ga sin igangsettingstillatelse fredag, men legger ikke skjul på at etaten ikke ønsker at bygningen i regjeringskvartalet skal rives.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandler fortsatt en omgjøringsbegjæring i saken fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

– Vi anmoder sterkt om at Statsbygg venter med å rive til Kommunal og moderniseringsdepartementet er ferdig med sin saksbehandling, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

Powered by Labrador CMS