Y-blokka har adresse Akersgata 44 og ligger delvis over Arne Garborgs plass. Bygningen har navn etter Y-formen sett fra luften, som den fikk for å skape to atskilte plasser foran Trefoldighetskirken (t.v.) og Deichmanske bibliotek (i midten bak). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Regjeringen gir ordre i dag om riving av Y-blokka

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) vil onsdag gi Statsbygg ordre om å starte rivingen av Y-blokka i regjeringskvartalet.

Publisert

13. desember i fjor ga Oslo kommune tillatelse til riving av Y-blokka. Tillatelsen ble klaget inn for Fylkesmannen i Oslo og Viken, og kommunen ga utsatt iverksetting av tillatelsen til klagene var behandlet av Fylkesmannen. 21. februar stadfestet Fylkesmannen rivetillatelsen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender onsdag brev til Statsbygg om at de kan starte arbeidet med å forberede riving, sier statsråd Nikolai Astrup.

– Departementet har i dag behandlet forespørselen om utsatt iverksetting av riving og kommet fram til at vi ikke imøtekommer den, sier Astrup til NRK.

Tar tid å forberede rivingen

Grunnen til at han gir klarsignal til å gå videre med rivingen, er at departementet mener at det ikke kommer fram nye argumenter som ikke er vurdert tidligere.

Astrup sier at det vil ta litt tid å forberede arbeidet med rivingen.

– Men min ambisjon er at vi nå skal sette i gang og få levert på vedtaket som Stortinget har fattet, sier Astrup.

Går til søksmål

Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka har tidligere varslet at de går til søksmål mot staten for å stoppe rivingen av blokka i regjeringskvartalet i Oslo. Blant deltakerne i støtteaksjonen er Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening.

De sier at prosessen rundt rivingen er formet slik at ingen kan klage på den, noe de mener er udemokratisk. Derfor sier de at de ikke hadde noe annet valg enn å gå til søksmål.

De har samtidig bedt om at det gis utsatt iverksetting av rivetillatelsen til rettskraftig dom foreligger.

Picasso og Nesjar

Kommunal- og moderniseringsdepartementetskriver i en melding at det ikke skal gis utsatt iverksetting av rivetillatelsen.

– Det er blant annet lagt vekt på at utsatt iverksetting vil forårsake betydelige økonomiske konsekvenser for det offentlige og være til hinder for gjennomføring av politisk fattet vedtak om å gjenreise regjeringskvartalet. Departementet har også lagt vekt på at søksmål høyst sannsynlig ikke vil få et annet utfall enn at reguleringsplanen og rammetillatelsen opprettholdes som gyldige, heter det fra departementet.

Y-blokka sto ferdig i 1969 som en del av regjeringskvartalet. Den er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og omtales som et senmodernistisk hovedverk i Norge. Kunstnerne Carl Nesjar og Pablo Picasso står bak verkene «Fiskerne», som ses på veggen ut mot Akersgata, og «Måken» i vestibylen.

Powered by Labrador CMS