DEBATT

Prisene skal ikke løftes i kollektivtrafikken i år, ifølge byrådet. Men for én gruppe gjelder ikke det, nemlig for de funksjonshemmede som reiser med TT-turer.

Dyrere i kollektivtrafikken – men kun for funksjonshemmede

Hvor er rettferdigheten i at funksjonshemmede må betale mer for en alternativ tjeneste som er dårligere enn det majoriteten kan benytte seg av?

Publisert

Forslaget til Oslo-budsjettet for 2021 er nå offentliggjort. Det rødgrønne byrådet ønsker å satse på økt bruk av kollektivtrafikk, og velger derfor å ikke øke satsene for denne i 2021, bortsett fra for funksjonshemmede, som er utestengt fra den ordinære kollektivtrafikken da!

Der de ordinære kollektivsatsene står på stedet hvil, foreslår byrådet en økning på 2,7 prosent på egenandelen på tilrettelagt transport. De velger altså å la en gruppe som fra før avspises med et dårligere tilbud enn den ordinære kollektivtrafikken, betale enda mer for den alternative tjenesten.

En tur hver femte dag

En TT-reise koster før budsjettøkningen 60 kroner i egenandel, og man har 150 slike i året. Det tilsvarer en fritidsreise tur/retur (for en TT-tur er kun enveis) omtrent hver femte dag.

En reise med ordinær kollektivtransport koster 37 kroner i sone 1. Som bruker av ordinær kollektivtransport kan man hoppe på enhver trikk, t-bane eller buss, når du vil – og kjøre i en klokketime for 37 kroner.

Skal du som TT-bruker hjem fra et møte og plukke opp barnet ditt på vei hjem, må du derimot ut med to egenandeler på 60 kroner hver. Er du i tillegg rullestolbruker og avhengig av spesialbil må du dessuten helst bestille reisen senest dagen før.

Hvor er rettferdigheten

Dessuten må du som TT-bruker påregne å få et hentetidspunkt som fraviker fra din bestilling for å tilpasse fellestransport, og på travle dager kan det være at du får tilbud om bil som avviker mer enn en time fra det tidspunktet du ønsker.

Hvor er rettferdigheten i at funksjonshemmede må betale mer for en alternativ tjeneste som er dårligere enn det majoriteten kan benytte seg av – og i tillegg skal prisen på denne tjenesten økes når ordinære billettpriser står på stedet hvil?

Handikapforbundet i Oslo mener at egenandelen for tilrettelagt transport bør settes på nivå med prisen for en ordinær enkeltbillett.

Powered by Labrador CMS