DEBATT

Utfordringene på Grønland og Tøyen viser at det trengs en helhetlig innsats med mer penger til forebyggende arbeid, ikke mindre. Et tilgjengelig og tillitsbyggende politi er også viktig, men løser ikke de grunnleggende årsakene til problemene, sier Siavash Mobasheri, Ane Katrine Øverset Olsen og Luis Espinoza fra Rødt.

– Det koster å forebygge kriminalitet, Raymond

– De mange medieoppslagene om voldsepisoder og åpent dopsalg på Grønland i Oslo har utløst reaksjoner. Raymond Johansen uttaler at «vi ikke kan avse en kvadratmeter til kriminelle». Høyre og Frp etterlyser politi og vil ha private aktører inn i området under Olafiagangen. Ingen av disse løsningene kan alene forebygge kriminalitet.

Publisert

Høyre kritiserer byrådet for lite innsats på Grønland – en kritikk Rødt er delvis enig i, men Høyres budsjettpolitikk vil være katastrofalt for Grønland. Deres tilnærming til problemet er å gå kraftig imot en sosial og rettferdig eiendomsskatt. 

Da vil det bli mindre penger til forebyggende tiltak på steder som Grønland. Fjerning av eiendomsskatten vil bety kutt i velferd for bydelene. Det er usosialt og ansvarsløst. 

Arbeiderpartiet i Gamle Oslo nevner flere gode tiltak som bydel Gamle Oslo gjør for ungdommen. Disse tiltakene koster penger. Det henger derfor ikke på greip at Ap-SV-MDG-byrådet har foreslått kutt i midlene som går til bydelene og Velferdsetaten.

Pinlige kutt

Uteseksjonen er et lavterskeltilbud i Velferdsetaten som i årtier har gjort en stor innsats i sentrum. Vi har hørt historier om hvordan Uteseksjonen jobber og hvor stor betydning de har for ungdommer, unge voksne og eldre som oppholder seg i utsatte miljøer i Oslo sentrum. 

De er ute i gata og jobber direkte med folk som har mistet tillit til storsamfunnet. Unge mennesker som ikke har noe håp. Folk som ikke har noe å gjøre. Derfor er det pinlig at byrådet har kuttet i Velferdsetatens budsjetter, mens de samtidig snakker høyt om forebyggende og oppsøkende arbeid.

Byrådets og høyresidas sulteforing av bydelene blir til kutt i forebyggende arbeid rettet mot barn og unge på steder som Grønland. Det er verdt å nevne at det er Rødt som har klart å reversere kutt til bydelene, gang etter gang. 

Med dette har vi sikret penger til de tiltakene Arbeiderpartiet i Gamle Oslo nevner, som kommer mange utsatte ungdommer til gode.

Trenger helhetlig innsats

I budsjettforhandlinger har Rødt sikret penger til oppussing av klubbhuset og etablering av skatepark på Jordal. Rødt sikret også 243 millioner kroner til Hagegata 30 på Tøyen, som skal være pilotprosjekt for en sosial boligpolitikk. Likevel er ikke dette nok.

Utfordringene på Grønland og Tøyen viser at det trengs en helhetlig innsats med mer penger til forebyggende arbeid, ikke mindre. Et tilgjengelig og tillitsbyggende politi er også viktig, men løser ikke de grunnleggende årsakene til problemene.

Det løser ikke trangboddheten som gjør at barn og unge må oppholde seg mye utendørs, eller manglende aktiviteter for ungdom og steder å være som ikke koster penger. Det løser ikke arbeidsløsheten og behovet for jobb for ungdommen, mestringsarenaer og møteplasser for familier med dårlig råd. 

Det løser ikke at vi har en teoritung konkurranseskole i Oslo som skaper frafall, utenforskap og større sosiale forskjeller. Kutt i budsjettene til rusomsorg hjelper heller ikke på de rusavhengiges situasjon som har blitt fordrevet rundt i byen. 

Dersom man ønsker å stoppe narkosalget på Grønland, må man slutte med kortsiktig brannslukking som forflytter problemet til andre like lite egnende områder. Vi må jobbe forebyggende og tidlig innsats må starte før barnet blir født og må følges i hele barndommen. 

Oppfølging fungerer

Mange ansatte i Oslo kommune jobber døgnet rundt for å støtte og hjelpe barn og unge som står i fare for å falle utenfor samfunnet. Via SaLTo-nettverket har kommunen prøvd ut en oppfølgingsmodell for ungdom som begår gjentatt kriminalitet.

Evalueringen viser at tett oppfølging nytter, men prosjektet er sårbart på grunn av usikkerhet om fremtidig økonomisk støtte og at barna kan miste viktige støttepersoner.

På Grønland trenger vi en helhetlig innsats som involverer bydelen, beboere, nabolagsorganisasjoner, kommunen og politiet. Alle levekårsutsatte byområder trenger stabile og varige tiltak som ikke forsvinner med prosjektmidler eller svingninger i kriminalitetsbildet. 

Vi må forstå og jobbe mot årsakene til at ungdom ender opp i kriminelle og voldelige miljøer. Dette er tungt arbeid som koster penger, og det gir tilsynelatende ikke umiddelbare gevinster. 

Men hvis vi ønsker å forebygge kriminalitet og unngå enorme menneskelige lidelser, er dette eneste veien å gå – ikke hastemøter og kortsiktige tiltak etter medieoppslag.

Powered by Labrador CMS