Grunndataansvarlig adresser, Frode Wold i Posten foran en rød og en gul postkasse. Den gule var til lokal post.

40 år siden Oslo fikk sine postnumre. Posten-ansatte Frode har vært med på reisen: – En spennende utvikling

Frode Wold (62) har vært ansatt i Posten siden Oslo var delt inn i 12 postsoner. Fortsatt er det postnummereksperten som holder orden på postnumrene i hovedstaden

Publisert

– 1. april i år er det 40 år siden Oslo fikk sine postnumre. Det var 16 år etter resten av landet. Oslo var allerede fra 1963 inndelt i postsoner fra Oslo 1 til Oslo 11. Litt seinere, etter hvert som byen vokste i sørøst, kom Oslo 12 inn. Dette hadde fungert godt i lang tid, forteller seniorrådgiver i Posten, Frode Wold (62).

Wold har vært ansatt i Posten i over 40 år, og er kjent som postnummeransvarlig og postnummerekspert.

Flokete soneinndeling

Datidens sorteringssystemer hadde heller ikke klart å håndtere all oslopost etter et firesifret postnummer, men 1. april i 1984 måtte alle i Oslo lære seg postnummeret sitt som en del av adressen.

Allerede før 1936 hadde Posten laget en soneinndeling i Oslo. Denne var bygget på budrutene, men etter hvert ble den veldig flokete og urasjonell. Høsten 1936 fikk derfor Oslo et nytt system som besto av både tall og koder. Koder som for eksempel het SV for sørvest og NØ for nordvest.

Postsoner i Oslo, slik byen var delt inn fra 1963 til 1986.

Fra 900 til 2500 gater

– I 1936 var det 900 gater med adresser i Oslo. Nå har vi 2500 gater, og 105 000 postadresser. Gata eller veien med flest adresser er Ekebergveien med 508 forskjellige adresser. Jeg tror dette også er den veien med flest adresser i Norge. I den andre enden av skalaen har vi mange gater med kun én adresse, forteller Wold.

– Postnumrene har vært en viktig del av sorteringen av posten siden numrene ble innført. Toppen av postmengde nådde vi på 90-tallet. Når brevmengden er synkende, og pakkeposten bare øker, er det viktig at vi justerer arbeidet vårt. Datasystemene vi bruker blir bedre og bedre. Nå er det jeg som holder styr på dette, forklarer Wold, og kaller det en spennende utvikling.

Postadresseboken ble nyttig da postnumrene kom, og det ikke lenger holdt med å skrive sonenummeret på brev og pakker.

Selv om postnumrene ble innført i Oslo, fortsatte inndelingen i soner fra 1-12 som en del av adressen i en overgangsperiode som varte i åtte år.

Ville bytte postnummer

– Det hendte at vi fikk henvendelser fra folk som ville ha et annet postnummer. Noen ville veldig gjerne tilhøre Oslo 3, hvor tomteprisene var høyest, sier Wold.

Oslo har to serier med postnummer, en for gateadresser, og en for postbokser. Ifølge Frode Wold er en sammenblanding av disse postnumrene en kilde til forsinkelse av posten.

– De nyeste postnumrene i Oslo har de på Tjuvholmen og på Sørenga. De kom til for tretten år siden, i 2011. Ellers er det få endringer i Oslo, sier Wold. 

Han har sett at antall brev synker, men at pakkeposten øker, og rushet med julekort i desember har blitt borte.Powered by Labrador CMS