Francesco Yanez trekker om en gammel stol ved Frelsesarmeens Jobben i Arups gate i Gamlebyen. Foto: Arnsten Linstad

— Frelsesarmeen og Jobben gir hver dag 60 personer en verdig hverdag

� Vi er skuffet over at Ap/SV/MDG-byrådet foreslår å kutte fire millioner kroner i støtte til Jobben, et lavterskel arbeidstrenings og aktivitetstilbud til personer med problemer med rus, og psykiske utfordringer.

Publisert

Jobben gir hver dag 60 personer en verdig hverdag hvor noen venter på deg for at du skal på arbeid og heve din fortjente lønn, noe meningsfullt å fylle dagen med. Med kuttet svikter politikerne en svært sårbar gruppe i Oslo.

Dette er mennesker i en vanskelig livssituasjon, som finner motivasjon til livet gjennom å gjøre en samfunnsnyttig tjeneste. At det er de som skal bli salderingspost i en politisk hestehandel, er bare trist.

30 kan miste plassen ved Jobben

På grunn av livene de har levd, trenger Jobbens brukere kanskje mer enn noen andre mektige venner de kan stole på og som kjemper deres sak.

Et kutt på fire millioner kroner betyr 30 prosent reduksjon i tiltakets kommunale tilskudd og vil dessverre føre til kutt i tilbudet. 30 mennesker kan miste plass ved Jobben, det som så langt får dem opp og ut i hverdagen.

Jobben gjør i dag det byrådet og regjeringen ønsker å gjøre mer av i fremtiden; nemlig å skape verdige hverdager med mening for personer med rusproblemer.

2000 timer med frivillighet

Oslo kommune ved velferdsetaten har ved flere anledninger anerkjent det viktige arbeidet Jobben gjør, og at vi møter utfordringene til en variert gruppe mennesker med en dokumentert rus- og psykiatriproblematikk.

Påstanden om at pengene fra kommunen skulle kunne kompenseres med ytterligere frivillig innsats, er misforstått. Vi har allerede 180 frivillige i Frelsesarmeens rusomsorg bare i Oslo. Og det er urealistisk at man skal kunne hente inn ytterligere frivillig innsats med den nødvendige sosialfaglige og menneskelig kompetansen man trenger i møte med deltagerne på Jobben.

Kritikken på at vi har for lite frivillighet, faller på sin egen urimelighet. Hvert år dokumenterer vi frivillighet i våre rapporter. Jobben har over 2.000 timer med frivillighet år, et supplement til den daglige driften.

Vi ser det nytter

Vi trenger personal med kompetanse til denne sårbare gruppen hvor rus og/eller psykiatri er deres store utfordring. Vi bygger langsiktige relasjoner over tid. Til det kreves ansatte som er til stede hver dag, over mange år.

Oppgaver på Jobben, som ofte ville vært løst med frivillighet, som for eksempel kjøkkentjeneste, er viktige arbeidsoppgaver for deltakerne. Jobben leverer, vi ser liv som blir endret, vi ser enkeltmennesker få seg fast arbeid, vi ser hver dag de som finner grunn til å ha flere rusfrie timer.

Byrådets kutt kom som et sjokk

Vi har også blitt kritisert for at Frelsesarmeen er den organisasjonen som får mest tilskudd fra Oslo kommune, og at Jobben er det største enkelttiltaket i tilskuddsordningen. Dette er også et argument som faller på sin egen urimelighet.

Frelsesarmeen har i 127 år jobbet tett med Oslo kommune, og skapt flere verdifulle tiltak som møter behov blant byens befolkning. Jobben åpnet vi først med egne midler da vi så behov for aktivitet blant mange av byens rusmisbrukere.

Oslo kommune har sett at dette har vært en suksess, og gitt tiltaket støtte i mange år. At byrådet nå foreslår et kutt på 30 prosent kom som et sjokk for våre deltakere, og dessverre vil det måtte få konsekvenser for den videre driften.

Powered by Labrador CMS